Hälsoinformatiker med många perspektiv

Daniel Chen Hsi Tsai - mångsidig hälsoinformatiker som vill öka användningen av hälsodata

Publicerad:

29 sep 2023

Daniel Chen Hsi Tsai  är ny hälsoinformatiker på Bouvet och har en bakgrund som sjuksköterska i Taiwan. Han doktorerar också i hur digitala affärsekosystem kan ledas, kvalitetssäkras och bli mer uthålliga och motståndskraftiga. Han vill använda sin erfarenhet och olika perspektiv från hälsosektorn till att bidra till en jämlik vård och en ökad användning av hälsodata.

Hela hälsosektorn står inför branschavgörande infrastrukturförändringar samtidigt som bristen på informatiker är stor. Vi på Bouvet vill vara en del av lösningen. Daniel ingår i vår satsning på ett mentorsprogram för unga informatiker. Hans mångsidiga bakgrund ger ett stort tillskott till vårt växande team som redan jobbar i hälsosektorn med utredningar, analyser och nya lösningar för hur vi kan strukturera och använda all hälsodata.

I ett av Daniels tidigare uppdrag var han forskningsassistent i ett projekt med Nordic eHealth Research Network  - ett forskarnätverk kopplat till Nordiska ministerrådets e-hälsogrupp. De arbetar med framtagning av modeller och indikatorer för jämförelse av e-hälsoimplementeringar i de nordiska länderna. Något som är intressant även i de projekt som våra konsulter idag jobbar med på nationell nivå inom hälsodata och vårdens infrastruktur.  

 

Komplexa system kräver samverkan mellan många aktörer

- Det mest intressanta jag lärde mig under tiden som forskningsassistent var att se hur de nordiska länderna ligger långt fram i utvecklingen och har högt satta mål för att fortsätta digitalisera vården. De har liknande utmaningar men tar sig an dem på olika sätt beroende på det enskilda landets lagar, regler och hälso- och sjukvårdssystem. Men trots de olika förutsättningarna observerade vi att liknande misstag och fallgropar upprepades i de digitala projekten både i internationella samarbeten och på nationell samt regional nivå, berättar Daniel och fortsätter: 

- Utmaningarna är ofta på systemnivå och handlar om att det är komplexa system där många aktörer behöver samverka.  Det fick mig att vilja bidra till att bygga kunskap om hur aktörer i hälsosektorn kan få bättre förutsättningar att dela utmaningar och erfarenheter med varandra och samarbeta mot gemensamma övergripande mål.  Min förhoppning är nu att mina erfarenheter även kan vara till nytta vid implementeringen av standarder för hälsodata i Sverige.  
 

 

Många kopplingar mellan affärsvärlden och hälsosektorn

De senaste åren har Daniel vidgat sina vyer utanför hälsosektorn och tagit det han lärt sig inom hälsoinformatiken ett steg vidare mot affärsvärlden. Daniel doktorerar i hur digitala affärsekosystem kan ledas, kvalitetssäkras och bli mer uthålliga och motståndskraftiga. Han ser stora kopplingar mellan digitala affärsekosystem för näringslivet till dagens utmaningar med att digitalisera hälso- och sjukvården.  

Hälso- och sjukvårdssektorn och dess samverkansmodeller är komplexa och har fungerat på samma sätt under lång tid. Aktörerna på olika nivåer, allt från nationella myndigheter, regionerna, universitetssjukhus och hela vägen ut i primärvården arbetar i silos och har begränsad kapacitet att samverka.  

- Forskningen inom digitala affärsekosystem fokuserar på samma problem, förklarar Daniel. Den syftar till att förstå och analysera hur aktörerna inom en gemensam digital miljö kan samverka bättre för att uppnå sina mål. Jag skulle gärna använda teorierna från digitala affärsekosystem för att titta på det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Genom att analysera dataflöden mellan olika aktörer som samverkar, t.ex. verksamhetsprocesser, kapacitet, prestanda, kvalifikationer eller digitala infrastrukturer, skulle vi kunna identifiera möjliga förbättringar i vårdens digitala miljö, menar Daniel. 

Hos oss på Bouvet fokuserar han återigen på hälsosektorn, något han ser fram emot och brinner för.  

- Jag har varit länge i den akademiska världen och tycker det är spännande att nu jobba med konkreta uppdrag och få input i hur teorierna funkar i verkligheten. Jag valde Bouvet för att ni har en stark e-hälsoprofil, en atmosfär i företaget som jag gillar och för att ni är tydliga med er ambition att göra nytta för samhället. Det är viktigt för mig. Mitt drömuppdrag är att kunna bidra till att alla ska få en likvärdig och jämlik vård med hög kvalitet. Jag vill hjälpa till i det arbetet genom att säkerställa tillgång till och öka användningen av hälsodata. Det skulle skapa bättre förutsättningar för ett digitalt ekosystem för vården där olika aktörer kan samarbeta effektivt och hållbart över tid.  

 

Bouvet satsar på juniora informatiker

Daniel går vårt mentorsprogram för juniora informatiker. Karin Wallis leder och stöder projekt inom hälsodataområdet och är mentor för Daniel.  

- Det råder brist på hälsoinformatiker i hela landet samtidigt som vi som arbetsgivare ser att nyutexaminerade informatiker har svårt att skaffa sig den arbetslivserfarenhet som krävs för att kunna jobba självständigt i uppdrag. Digitalisering inom hälso- och sjukvård är dessutom ett snabbt föränderligt landskap vilket gör att även vi erfarna konsulter ständigt behöver exponera oss för nya erfarenheter för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Genom att erbjuda mentorsprogram breddar vi på Bouvet våra kontaktytor och jag som mentor får möjlighet att utöka min kompetens både inom informatik och som ledare, säger Karin.