Anna bidrar till en ännu bättre sjukvårdsrådgivning

Som UX-designer har Anna Ödlund arbetat med flera tjänster på 1177. Just nu är hon med och utvecklar ett nytt IT-baserat rådgivningsstöd för de sjuksköterskor som jobbar med sjukvårdsrådgivning på telefon. Målet är att underlätta sjuksköterskornas arbete och möjliggöra säkrare bedömningar av vården.

Anna Ödlund

Nuvarande system går mot slutet av sin livslängd

Rådgivningsstödet ska se till att sjuksköterskorna kan ta emot samtal, göra en medicinsk symtombedömning, skriva journal och hänvisa patienten vidare till rätt vårdnivå. Anna fick uppdraget som UX-designer när det nuvarande rådgivningsstödet började gå mot slutet av sin livslängd och behövde ersättas. En omfattande behovsinventering behövde göras tillsammans med sjuksköterskorna.

– Under de två åren vi arbetat tillsammans har mitt största fokus varit att sätta mig in i sjuksköterskans komplexa arbete. Tillsammans utvecklar vi ett mer användarvänligt arbetsverktyg som stödjer sjuksköterskornas arbete och minskar risken att göra fel, säger Anna och berättar att hon har haft ett kontinuerligt samarbete med sjuksköterskorna under hela projektet.

Bra samarbete har varit viktigt

Projektet går mot sitt slut och en lansering närmar sig. Ett projekt med hög komplexitet och många expertkompetenser involverade för att ta fram underlag och krav tillsammans med UX. Det har gällt bland annat juridiska frågor kopplat till patientens rättigheter.

- Vi har samlat in många behov som vi sedan analyserat, designat och testat på sjuksköterskorna. För att genomföra ett så stort projekt på ett framgångsrikt sätt behöver man vara ett tajt team som har roligt ihop. I min roll har det varit viktigt att kontinuerligt förbättra arbetsprocessen och driva den framåt.

– Att vara med på resan från start till slut, lösa problem tillsammans som ett team och se hur resultatet växer fram har varit spännande. Det betyder också mycket för mig att 1177 på telefon har så stor betydelse för många och har en så viktig samhällsuppgift.