A/B Test

A/B test innebär kort och gott att man testar två varianter av en sida för att se vilken version som fungerar bäst för besökarna.

David Dennerkrans

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Man kan med denna metod upptäcka om ändringar av specifika element kan påverka prestanda för en webbplats, applikation, annons eller e-postkampanj. Exempelvis kan man ändra färg eller layout på ett visst element och testa om detta har en positiv, negativ eller ingen effekt på besökarnas beteende och konvertering. 

Så här kan det funka: 
Man jobbar fram en hypotes om att ett visst element på sidan t.ex. ska kunna påverka besökarens beteende positivt eller öka konverteringen. Därefter skapar man en variant av sidan med den nya lösningen. När man har detta på plats delar man upp besökarna av sidan i två grupper, en grupp får se originalsidan och den andra gruppen får se den ”nya varianten”, under en bestämd tidsperiod.  

När detta är gjort analyserar man resultatet för att avgöra vilken version av sidan som presterade bäst. Ofta tittar man på den totala konverteringsfrekvensen.  

Genom datadriven analys tar A/B-tester bort gissningarna från webbplatsoptimering och säkerställer att förändringar ger positiva resultat. 


Lycka till med ditt testande. Vill du veta mer tveka inte att ta kontakt med oss på avdelningen UX People på Bouvet.