WCAG 2.2 är här

De officiella riktlinjerna från W3C (World Wide Web Consortium) har blivit uppdaterade, och nu rekommenderas WCAG 2.2 som standard att följa. De nya kriterierna inriktar sig primärt på att öka webbens tillgänglighet för användare med kognitiva- eller synnedsättningar. Här nedan presenteras en sammanfattning av de nya kriterierna.

Christer Hagman

Lina Arvendal

Navigering

Det är viktigt att användare som navigerar med hjälp av ett tangentbord smidigt kan urskilja vilken knapp eller länk som är i fokus. Detta förutsätter klara och tydliga markeringar med hög kontrast på interaktiva element, samt att de inte är dolda bakom andra saker.

 

Inmatningsalternativ

Det finns även nya riktlinjer för webbsidor med element som ska dras från en position till en annan. Användaren ska nu kunna använda alternativa metoder än en datormus för att göra detta. Dessutom bör klickbara ytor ha generös storlek så att personer med motoriska begränsningar kan trycka på dem utan att riskera att oavsiktligt aktivera annat innehåll.
 

Förutsägbarhet

Ett riktlinjemål är att se till att hjälp- eller supportfunktioner såsom kontaktuppgifter och chattbot är enhetliga och ska befinna sig på samma ställen om de finns på flera sidor. Målet är att skapa en konsekvent och användarvänlig upplevelse som är förutsägbar för alla besökare.
 

Inmatningsstöd

Vid verifiering av användaridentitet på en webbsida, såsom inloggning med användarnamn och lösenord, ska användaren inte behöva lösa, komma ihåg, känna igen objekt eller översätta något för att kunna logga in. Användaren ska heller inte behöva upprepa samma datainmatning under en och samma session.

Läs mer om rekommendationerna här: www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22