KISS-principen

Som designer använder jag gärna KISS-principen för att göra saker enkla och tydliga.

För att illustrera en kyss 💋 eller för att avbilda ett känt rockband använder jag gärna bilder. Bandets medlemmar kan illustreras med färdiga bilder som emoijier: en stjärna ⭐ , en katt 🐱, en demon 🐲och något rymdigt 🚀  Att bandet också kan skrivas med ⚡️⚡️, är en annan historia. Så tillbaka till KISS-principen.

Lars Nordenskjöld

KISS är en akronym som betyder ”Keep it simple, stupid”. Det är en designprincip som togs fram av USA:s flotta på 60-talet. KISS-principen innebär att de flesta system fungerar bäst om de hålls enkla snarare än mer komplicerade. Därför ska enkelhet vara målet i design framför onödig komplexitet undvikas.

Att skriva en text om att göra något enkelt som designer kan ses som en självmotsägelse så därför vill jag illustrera det såhär. Kiss ”the hottest band in the world” hade från början komplicerad sminkning.

Kiss_debut_album_photo_session_(1974).jpg

Med tiden gjordes sminkningen enklare. Och kanske världens mest igenkännbara band.

KISS 3.png

Idag känner nog de flesta igen Catman (Peter Criss), Spaceman (Ace Frehley), Starchild (Paul Stanley), Demon (Gene Simmons) Även om det bara är två originalmedlemmar med när Kiss drar ut på avskedsturné.

Bildkällor Wikipedia

Vill du veta mer om hur man kan göra det komplicerade enklare? Tveka inte att ta kontakt med oss på avdelningen UX People på Bouvet.