Så agerar Bouvet i en föränderlig tid

Vi lägger ytterligare en tid bakom oss som vi kan vara stolta över i Bouvet. Under hela 2021 och första kvartalet 2022 har vi fortsatt leverera på vår vision "Vi går före och bygger framtidens samhälle". Det har gett oss riktning för alla våra insatser i Bouvet i en tid starkt präglad av både pandemi och världsoro.

Bilder tatt i august 2021

Koncernchefens ord:

Kriget i Ukraina förändrar oss, och det förändrar Europa. Säkerhetsläget har förändrats under överskådlig tid. Likaså EU:s energipolitik och energiförsörjning. Det skärpta säkerhetsläget innebär attt alla våra kunder lever under ett allt större hot om digitala attacker. Vårt uppdrag är att bidra till våra kunders digitala säkerhet i all vår utveckling och rådgivning. Nu är vårt engagemang på det området ännu viktigare än tidigare.

De europeiska ländernas energipolitik förändrades nästan över en natt. För oss som norskt bolag med stor verksamhet inom energisektorn har Norges roll som den ledande leverantören av olja och gas och elkraft till Europa blivit tydlig. Här har vi och våra kunder också en viktig roll att fylla i den gröna omställningen till ett mer hållbart samhälle. Många av våra uppdrag inom branschen syftar till att säkerställa låga koldioxidavtryck för olja och gas, men också att möjliggöra en ökad användning av förnybar energi.

Vi är stolta över vikten av det jobb som införs varje dag av flera hundra Bouvet-medarbetare som hjälper våra kunder inom energisektorn att säkerställa fortsatta leveranser till Europa. Likaså vår roll i att leverera lösningar till ett ännu närmare och mer integrerat leveranssamarbete inom elkraft i Norden och Europa. Detta är viktiga uppgifter som kommer att hjälpa Europa att ta sig igenom en period som kommer att prägla hela den europeiska energiförsörjningen under lång tid framöver.

Flyktingströmningen är stor och både Norge och Sverige kommer att bära sin del av den. Kommuner och lokala samhällen utmanas och i sin tur sätts krisberedskapen och förmågan att agera lokalt på prov. Den pandemi vi just har gått igenom har uppenbarligen stärkt kommunernas och samhällenas förmåga att mobilisera och hantera en kris. Vi ser att de digitala lösningar och system som vi har hjälpt våra kunder att utveckla under pandemin också bidrar till möjligheten att hantera en ny situation, en ny kris, på ett bättre sätt än tidigare.

Allt detta motiverar och engagerar oss i Bouvet som en långsiktig partner med kunder i viktiga samhällsuppdrag. Den tvärvetenskapliga kompetens Bouvet erbjuder våra kunder bidrar direkt till att utveckla och säkra samhällskritiska tjänster.

Vårt viktigaste bidrag till våra kunder och deras samhällsuppdrag sker genom engagerade och kompetenta Bouvet-medarbetare. Vårt fokus är alltid riktat mot våra anställda och deras arbetssituation och trivsel, och mot våra kunder och de värden vi skapar tillsammans. Som konsultbolag har vi under pandemitiden upptäckt styrkan i att jobba på tvärs i koncernen. Mellan olika kompetensområden, regioner och länder. Vi kan enklare jobba på distans och växla mellan projekt både i Norge och Sverige och på så sätt alltid hitta rätt kompetens till kunden för att leverera bästa kvaliteten i våra uppdrag.

Det senaste kvartalet har präglats av en historiskt hög aktivitetsnivå. Under våra 20 år har vi knappt sett högre aktivitetsnivåer i vår verksamhet. Våra kunder har stora uppgifter framför sig. Digitaliseringen framstår som en av de viktigaste möjliggörande faktorerna för dem. För oss på Bouvet är det fantastiskt spännande att kunna bidra på vårt sätt, med all den kompetens och entusiasm som finns hos oss som jobbar på Bouvet.

Tillsammans med våra kunder skapar vi digitala lösningar av stor betydelse. Vi vill gå före och bygga framtidens samhälle.

Välkommen att följa med oss på vägen dit.

Per Gunnar Tronsli, Koncernchef Bouvet

Årsrapport Bouvet 2021

Kvartalsrapport Q1 2022

Lediga jobb

Anställdas årsrapport