Jobbar för att göra våra hav mer hållbara och säkra

BarentsWatch samhällsuppdrag handlar om att inhämta information om norska kust- och havsområden samt dela den med allmänheten, näringslivet och samhällsinstitutioner.

BarentsWatch har varit en viktig satsning för norska myndigheter sedan 2012 och Bouvet samarbetar med norska sjöfartsverket Kystverket för att hjälpa dem att lyckas med sina ambitioner. Utvecklaren Arne Vidar Sjønøst är en av flera Bouvet-medarbetare som jobbar med detta projekt. 

– Jag har bland annat varit med och digitaliserat rapporteringen av fiskeutrustning för yrkesfiskare och gjort ett API som gör att fiskare kan rapportera in fiskeutrustning från kartplottern på båten. Alla kan se var det finns fiskeutrustning direkt i kartan på barentswatch.no. I projektet har vi även jobbat med att flytta applikationer till nya plattformar och nya ramverk så att vi kan uppfylla ständigt ökade krav på säkerhet, skalbarhet, tillgänglighet och prestanda, säger Arne Vidar. 

Hållbarhet inom vattenbruk, vågvarningar och datatillgänglighet är några av de specifika utmaningar som Arne Vidar och hans kollegor har bidragit till att lösa. Vi har därför behövt ta ett helhetsgrepp. 

– Vi är ett utvecklingsteam på åtta personer från olika specialistområden som samarbetar och kommunicerar om allt från design till infrastruktur. Vi får också stor frihet från uppdragsgivaren så att vi kan lösa uppgifterna på det sätt vi anser vara bäst, säger han och berättar att detta inte minst gäller kärnan i satsningen, nämligen delningen av data.  

– De öppna API:erna bidrar till en effektiv delning av offentliga data. BarentsWatch baseras på ett samarbete mellan 10 departement och 29 administrativa institutioner och forskningsinstitut. Vi tillgängliggör redan insamlade och genererade data, så att medarbetarna hos våra partners så snabbt som möjligt får tillgång till relevant och uppdaterad information digitalt i sina system, utan några manuella steg. Det skapar transparens i förvaltningen att sådana data är öppet tillgängliga, avlutar Arne Vidar.