IMG_8907

Vi ökar transparens och bidrar till demokrati

7 jun 2018

Att ge bättre insyn i partiernas affärer är ett naturligt sätt att stärka demokratin och minska möjligheterna till korruption. Nu bidrar vi till att svenska folket får veta hur pengaflödet ser ut hos på politisk nivå.

Första april träd en ny lag i kraft som går ut på att skapa transparens och ge inblick i partiernas finansiering.

Vi hjälper Kammarkollegiet och därmed Sveriges medborgare, att få insyn i varifrån och hur våra partier får ekonomiskt stöd. Arbetet känns både viktigt och meningsfullt. Bouvet är med och driver den digitala processen i projektet som Kammarkollegiet .

Lagen berör alla politiska partier, ledamöter, ersättare och sidoorganisationer. Den berör politiker på såväl lokal och regional nivå, som nationell och internationell.
 

Läs mer om nya lagen