Marika jobbar med en av världens viktigaste frågor

För ett tag sedan kom positiva nyheter om Stora barriärrevets återhämtning. Samtidigt har Europa haft en extremvarm sommar – för andra året i rad. Klimatförändringarna är en tydlig påminnelse om varför det är så viktigt att fokusera på att minska de fossila utsläppen.

Marika Jons är en av dem som jobbar med energi- och klimatfrågor inom Bouvet. På uppdrag av Region Västerbotten och med utgångspunkt i Agenda 2030 projektleder hon arbetet med att ta fram en plan för att alla marktransporter inom regionen ska vara fossilfria senast 2030.  Hon är en av många Bouvet-konsulter som bidrar till att bygga framtidens samhälle.

Vad kan vi göra för att minska det fossila avtrycket?

- Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser idag. Som jag ser det är omställningen till fossilfria drivmedel för de transporter som måste finnas steg ett, men störst påverkan kommer vi att se med minskat antal körda kilometrar. Detta kommer ibland att kräva affärs-, verksamhets- och beteendeförändringar och att se processer utanför boxen. Vissa åtgärder kommer kanske också att kräva lagändringar. Att ställa om kommer att kräva resurser men också i förlängningen spara resurser, menar Marika.

En viktig fråga att lösa är också hur vi på ett enkelt sätt kan dela med oss av det arbete och kunskap kring klimatomställningsåtgärder som byggs i olika verksamheter. Kunskapsdelning hjälper oss att förflytta oss i rätt riktning fortare. 

Kunskapsdelning är en viktig del i Bouvets kultur. Marika är en av talarna på Bouvet One – ett återkommande event för kunskapsdelning inom Bouvetkoncernen. Den här gången med fokus på energibranschen. Under eventet får vi ta del av 22 föreläsningar – alla med fokus på energibranschen och hur vi på Bouvet kan agera själva och via våra kunder ta ytterligare steg mot en mer hållbar värld.

Vad kommer du att prata om Marika?

Det är så otroligt viktigt att vi inte bara fokuserar på att utföra ett enskilt uppdrag hos en kund utan att alla inom Bouvet lyfter blicken och sätter sina uppdrag i en större kontext. Därför kommer jag att prata om Agenda 2030 och de globala mål som påverkar energibranschen. I Norden har vi valt att satsa på eldrift som ett förstahandsval av fossilfria drivmedel. Man tror att cirka 50% av alla bilar i Sverige kommer att drivas med el år 2030. Det är viktigt att alla får kunskap om vad som ligger bakom den ambitionen och jobbar för att det ska bli så. 

Läs mer om Bouvets hållbarhetsmanifest.

Är du intresserad av vilka uppdrag Bouvet jobbar med inom energi, klimat och miljö?  Kontakta Martin Kammerhorn