GPT om kompetensledare inom AI

Vad kan en egen GPT (Generative Pre-trained Transformer) berätta om rollen kompetensledare på Bouvet?

Jesper Gradin

Det händer mycket inom AI just nu så det kan vara bra att berätta att det här skrivs i mitten av november 2023.

Jag har nyligen blivit utsedd till Kompetensledare inom AI för Bouvet Sverige och funderar på vad det egentligen betyder.

Vi har ett dokument som beskriver detta. Vi hade samma roll 2018 och inför det så skrev vi ett projektdirektiv. Detta dokument uppdaterades i våras, men, att läsa eller visa ett dokument är ju inte så spännande så jag har istället skapat en egen GPT baserat på det dokumentet.

För några veckor sedan på OpenAI DevDays presenterades verktyget GPT Builder. Med det verktyget kan man genom en dialog och uppladdade dokument skapa en GPT. En egen GPT för ett speciellt ändamål och med specifika önskemål om hur den ska fungera och svara.

Efter 10 minuters hårt arbete hade jag en egen GPT som kunde hjälpa mig att svara på några av mina frågor.

-------

Jesper : Varför ska vi ha en kompetensledare inom AI?

AI-kompetensledar-beskrivare : En kompetensledare inom AI hos Bouvet är viktig för att driva teknisk expertis, stärka företagets marknadsposition, säkerställa högkvalitativa leveranser, främja intern karriärutveckling och bidra till att vinna nya kontrakt.

Jesper : Vad bör kompetensledaren göra?

AI-kompetensledar-beskrivare : Kompetensledaren bör fokusera på att följa och dela med sig av senaste trenderna inom AI, stödja och utbilda teamet i AI-relaterade frågor, samt bidra till företagets strategiska beslut och marknadspositionering inom AI.

Jesper: Kan du ge exempel på vad medarbetare kan fråga kompetensledaren?

AI-kompetensledar-beskrivare: Medarbetare kan fråga kompetensledaren om:

  1. Råd kring specifika AI-tekniker och verktyg.
  2. Vägledning i AI-projektutveckling och problemlösning.
  3. Uppdateringar om de senaste trenderna och innovationerna inom AI.
  4. Tips för egen kompetensutveckling och lärande inom AI.
  5. Stöd i kundprojekt där AI-expertis är avgörande.

Jesper: Vad ska jag göra först?

AI-kompetensledar-beskrivare: Som ny kompetensledare inom AI bör du först:

  1. Förstå Företagets Mål: Få en klar bild av Bouvets nuvarande AI-projekt, mål, och förväntningar på din roll.
  2. Möt Teamet: Presentera dig för teamet och börja bygga relationer. Förstå deras nuvarande kunskapsnivåer och behov inom AI.
  3. Utvärdera Tekniker och Trender: Gör en initial utvärdering av de senaste AI-trenderna och teknikerna som kan vara relevanta för företaget.
  4. Planera Kunskapsdelning: Planera hur du ska dela med dig av din expertis och insikter, t.ex. genom regelbundna möten eller workshops. 

Dessa steg hjälper dig att etablera din roll och börja göra en positiv inverkan.

Jesper: Tack

AI-kompetensledar-beskrivare: Du är välkommen! Om du har fler frågor, tveka inte att fråga. Lycka till med din roll som kompetensledare!

-------

Jag börjar där och som tur var har jag många duktiga kollegor i Norge som kan hjälpa mig. Ett senare steg får bli att träna min GPT att själv kunna ta rollen som kompetensledare.