Automatiserar kraftreserverna för Norge och Sverige

Utvecklare Lyubov Okhicheva jobbar till vardags med ett projekt för Statnetts och Svenska kraftnäts samarbetsorganisation Fifty. Hennes uppgift är att automatisera manuella rutiner för utnyttjande av kraftreserver.

– Hållbara energikällor är färskvara. Genom att automatisera kraftreserverna kan vi se till att elen används så effektivt som möjligt, säger Lyubov och tillägger att projektet innebär mer än att bara frigöra anställda för andra arbetsuppgifter.  

– I grunden är det en svår uppgift för oss människor att reglera kraftreserver. Vår programvara kan göra ett bättre jobb och på sikt utnyttja elen bättre så att elpriserna kan sänkas, förklarar Lyubov.  

Som utvecklare jobbar hon med ny funktionalitet och underhåll av de system som används av elproducenterna för att skicka erbjudanden om elproduktion.  

– Erbjudandena skickas till ett gemensamt system som sedan automatiskt räknar fram en prognos för obalansen och bestämmer vilket av erbjudandena som ska väljas. Jag jobbar också väldigt nära DevOps-teamet för att skapa en pipeline för automatisk "end-to-end-testning", säger hon. 

Utöver att vara utvecklare har hon också rollen som "security champion", där uppgiften har varit att stärka säkerhetsmedvetandet i teamet, lyfta säkerhetsfrågor och bidra till att etablera en bästa säkerhetspraxis.  

– Det arbetet omfattar bland annat kodning av säkerhetsproblem, bedömning av behov och omfattning av penetrationstestning, modellering av hot och risker samt sårbarhetsanalys, berättar Lyubov, som tycker detta är ett jättespännande projekt som har inneburit en hel del utmaningar. 

– Vi jobbar med modern teknik, vilket är väldigt lärorikt. Dessutom är det ett bra team och vi har jobbat tillsammans och lärt oss mycket av varandra, avslutar Lyubov