Rätt kalibrerad molnlösning sparar pengar för både stora och små företag 

Att börja använda sig av molntjänster motiveras ofta med att det ska bli billigare. Men många företag har upplevt det motsatta – att det blivit mycket dyrare när de går över till molnet. Då har de helt enkelt inte haft rätt hjälp för att sätta upp sin lösning. Med rätt kompetens och kunnande kring hur man optimerar molnlösningar blir molnet på riktigt ett kostnadseffektivt alternativ.  

Publicerad:

8 apr 2024

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

När en av våra kunder behövde hjälp med att integrera sin hemsida till en databas för att kunna generera e-postmeddelanden och PDF-filer baserade på informationen som var inlämnad via hemsidan, då blev en molnplattform från Amazon Web Services (AWS) en enkel och billig lösning.  

Med AWS molntjänster kunde vi bygga den efterfrågade lösningen helt serverless. Nyckeln till en bra lösning ligger i att ha rätt kompetens, välja rätt komponenter och finjustera lösningen efter kundens användningsmönster. Att skapa värde för kunden på det här sättet ligger i linje med Bouvets tankesätt. 

Mustafa 2_sv_vit.jpg
Mustafa Al-Abaychi, certifierad AWS lösningsarkitekt på Bouvet.

- På Bouvet använder vi enkla komponenter som vi kombinerar till något större, säger Mustafa Al-Abaychi, certifierad AWS lösningsarkitekt på Bouvet. För att visa med ett enkelt exempel pekar han på omslaget på sitt anteckningsblock med Bouvets stiliserade symboler:  

- För mig är det här enkla illustrationer som var för sig inte säger så mycket men som tillsammans skapar en upplevelse av en solig dag på stranden med vatten och träd. Det var precis samma tankesätt som vi använde för att bygga den här lösningen på AWS. Vi sammanfogar enkla komponenter på olika sätt för att skapa något som ger kunden ett affärsvärde. 

 

Lösningen 

Systemet som Bouvet har byggt omfattar en javafunktion (AWS Lambda function) som nås via en Amazon API Gateway. Lambda-funktionen kommunicerar med en NoSQL databas (Amazon DynamoDB), skapar en PDF-fil med registrerade data och skickar e-postmeddelanden. Användaren som har registrerat ärendet får ett meddelande som bekräftelse, medan mottagaren får PDF-filen.

Arkitekturskiss för hur vi byggde lösningen
Arkitekturskiss för hur vi byggde lösningen (klicka på bilden för att se den i större format).


 
På det sättet byggdes lösningen helt serverless. Det som kännetecknar serverlesslösningar är att de behöver minimalt administrativt arbete. Kunden behöver inte hantera någon server och då skiftas fokus till att skapa värde. Serverlesstjänster ger också automatisk skalbarhet på köpet. Till exempel skalar Lambda-funktionen automatiskt upp antalet exekveringsmiljöer om det kommer fler requests. Skalbarheten gör att även kundens löpande kostnad anpassas efter faktisk användning. I det här fallet blev kundens löpande kostnad för att använda dessa AWS-resurser inte mer än en krona eller två i månaden. 

- Att vi kör serverless är en viktig anledning till att systemet har en sådan låg kostnad. Hade det istället varit en server och vi hade valt en annan databas, så hade månadskostnaden lätt överstigit tusenlappen.  Med en riktigt dyr virtuell maskin kunde lösningen ha kostat runt 10.000 i månaden. Så det finns stora pengar att tjäna och det är det som är vår drivkraft på Bouvet - att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder, menar Mustafa.  

 

Kostnadseffektivitet

Att använda serverlesstjänster är bara en av faktorerna som bidrar till den låga kostnaden. Databaskostnaderna hålls nere tack vare kundens krav på att radera informationen efter en viss period från det att den kommer in i systemet. En annan faktor är hur man bygger sin kod. Vid användande av Amazon Lambda sker debiteringen efter exekveringstiden mätt i millisekunder, så där handlar det om att skriva effektiv kod. Och det har vi såklart också gjort! 

 

Detta erbjuder vi inom molnlösningar


Bouvet är AWS-partner och är experter på att arbeta med hybrida molnmiljöer, såväl som molnbaserade miljöer. Vår expertis omfattar: 

  • Säkerhet  
  • Governance
  • Compliance 
  • FinOps
  • Migrering 
  • Arkitektur 

Läs mer om hur vi jobbar med molnplattformar och innovation

Vill du veta mer om hur du kan skapa en kostnadseffektiv molnlösning?  

Jesper Gradin
Avdelningsledare Systemutveckling
Mathias Myhre Eli
Partneransvarig AWS