Jag gillar när det är lite svårt!

Marika Jons är en civilingenjör som arbetat inom hälso- och sjukvården i många år, i en roll där hon bidragit till några av de som är mest utsatta.

Marika gillar förändringar och tycker att det är roligt att få nya utmaningar.

Jag är bra på att se och ta vara på möjligheter i komplexa situationer. Tanken på att gå in och ut ur olika uppdrag på kanske kritiska tidpunkter och i olika verksamheter tilltalar mig. Jag går gärna in där det är lite svårt. Jag är som bäst när jag får göra det!

Marika tycker också om att se olika branscher och verksamheter, att ta med sig det bästa från varje uppdrag och på det sättet sprida kompetens och goda arbetssätt vidare.

Skillnaderna att arbeta i offentlig sektor och i privat kan vara stor. Det kräver olika tänk, strategier och arbetssätt. I offentlig sektor är beslutsvägar och tiden för beslut ofta lite längre vilket kan vara utmanande när det springer på snabbt i verksamheten och man måste lösa situationen snabbt. Det kan fort upplevas utmanande när man arbetar med implementeringar av strategi, mål och förändringar.

Utmaningarna är ofta de samma men det kan behövas olika strategier i olika typer av verksamheter för att få med sig det som krävs för att en förändring faktiskt ska ske. Medarbetarna, värderingarna och förhållningssätten. 

På Bouvet är Marika konsult inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och affärsutveckling.

Jag valde Bouvet för att är det är viktigt att företaget jag arbetar för på riktigt prioriterar sina medarbetare.  

En arbetsgivare som bryr sig om mig vill jag ge av min energi till. Det känns också viktigt att få fortsätta bidra till samhällsnytta.  

Innan Marika började på Bouvet jobbade hon på Habiliteringen (SLSO) i Region Stockholm,  men hon har även varit på UD, OMX Nasdaq och 2 st högteknologiska medelstora bolag; Pendulum Instruments och Spectracom. 

Nu vill jag skala upp mina erfarenheter och kunskaper och lära mig mer! Och gärna jobba för en mer effektiv vård, ett bättre samhälle och en jämlik hälsa. 

Och även om det inte finns någon drömuppdragsgivare i egentlig mening så finns det ändå ett uppdrag som skulle vara lite mer meningsfullt än andra.

Drömuppdraget är att få arbeta fram en hållbar skolgång för de med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning!