Hållbar digitalisering behöver både trädgårdsmästare och innovatörer

När studenter och nya, unga medarbetare för några år sedan började fråga ”Hur jobbar ni med hållbarhet i Bouvet” gick dåvarande koncernchefen Sverre Hurum till sina kollegor och konkurrenter i IT-branschen i Norge och sa: ”Jag har ett problem, jag vet inte vad jag ska svara. Jag behöver hjälp. Och vi behöver hjälpas åt.” 

Publicerad:

2 maj 2023

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

 

Det blev startskottet för Bouvets hållbarhetsarbete men också för GoForIT – en arena och tankesmedja för samarbete mellan näringslivet och den akademiska världen i Norge för att diskutera, utveckla och påverka arbetslivet och utbildningen inom IT, teknologi och innovation i en mer hållbar riktning. 

Det som från början var en kompetensförsörjningsfråga – hur attraherar vi de unga med dessa värderingar till vår bransch – har vuxit till att bli en större fråga kring vilket strategiskt hållbarhetsansvar vi som jobbar med IT har för digitaliseringen i stort. Idag är 50-60 verksamheter i Norge med i GoForIT och andra står i kö för att få bli medlemmar.

Bouvet har varit en aktiv part sedan starten och Pia Virmalainen Jøsendal, avdelningsledare på Bouvet i Oslo, är tillsammans med Bouvets CTO Simen Sommerfeldt drivande i samarbetet. Målet är att det ska bli en nordisk organisation. 


Digitalt ansvar

När Pia Virmalainen Jøsendal utbildade sig var den röda tråden ”Hur individer och samhället påverkas av teknologi”. Ju mer hon förstod desto starkare blev hennes övertygelse om digitaliseringens kraft. Hur kommer samhället att se ut om makten som den här tekniken ger hamnar i fel händer? Att jobba med ”Digital responsibility” har blivit hennes mission genom hela yrkeslivet. 

 

Pia Virmalainen_Stockholmskontoret (2).jpg


– Social responsibility (CSR) har vi pratat om länge och handlar ju om att man som verksamhet ska ta ansvar för att ge de anställda goda arbetsförhållanden, ekonomiskt, socialt och miljömässigt när man producerar en vara eller en tjänst. Digital responsiblity (CDR) är ännu inte så stort. Vad händer när du också lägger på CDR? undrar Pia och fortsätter: 
– Vi som jobbar med teknologi och digitalisering har ett väldigt stort ansvar att se till att effekterna av det vi utvecklar är hållbara. Gör det gott? Främjar det trygghet, likabehandling, demokrati? Skapar det något värde för användaren? Utifrån det är det såklart inte bara IT-kompetens vi behöver i branschen för att skapa framtidens hållbara digitala tjänster. 


Vi brukar lite förenklat säga att digitaliseringen är en möjliggörare för ett framtida hållbart samhälle, men digitaliseringen har också baksidor. 
– Många affärsmodeller, till exempel olika digitala tjänsters uppbyggnad och bakomliggande algoritmer för ökad konsumtion, ökat beroende, vårt evighetsscrollande och ”bara ett avsnitt till”-känsla är inte hållbara, menar Pia.

 

"Digitaliseringsbranschen står för lika mycket utsläpp som flygbranschen"


Det är heller inte bara interaktionen människa och IT som behöver bli hållbar menar Pia. Det handlar också om hur vi skapar hållbar och effektiv kod, minskar energiåtgången för att hantera enorma datamängder och information management - att rensa bort gammal och inaktuell information.  Inte minst när vi nu tränar AI-modeller på mängder av data. 80% är gammalt, ointressant och behöver inte finnas där. Varför vill vi träna AI-modellerna på gammalt skräp? 
– Vi behöver bli digitala trädgårdsmästare som gallrar och rensar i vårt eget land och som ser till att vi odlar blommor och inte ogräs, säger Pia.

Växtkraft_zoe-schaeffer-tbiV-yc903g-unsplash.jpg

 

Twin Transition

I branschen talar man om att man står inför en ”Twin Transition”, det vill säga att vi måste jobba med både digitalisering och hållbarhetsperspektivet samtidigt. För att uppnå en bra Twin Transition måste vi se hållbarhet på ett nytt sätt. Vi behöver samverka på nya sätt, reducera negativ impact av digitaliseringen och accelerera innovationen för att hitta nya sätt att utveckla lösningar på. 
– Detta är svårt, säger Pia, och mycket av det vi gör nu saknar regelverk. Utvecklingen går så rasande fort. Men arbetet är nödvändigt, inte minst ur ett demokratiperspektiv. 

Alla vi som jobbar inom IT-branschen behöver ta ett ansvar för att påverka digitaliseringen i rätt riktning utifrån hållbarhet. Behövs tjänsten överhuvudtaget? Gör vi samhället mer otryggt eller tryggt, jämlikt eller ojämlikt med det vi bygger just nu? Vilka risker finns det?

Vi är alla i början av resan inom ”Digital Responsibility” men vi går framåt. Som ett bidrag till att gå mot ett mer hållbart samhälle har Bouvet inom nätverket GoForIT skapat 7 principer för hållbarhet och påbörjat en verktygslåda för hur man kan jobba mer hållbart inom digitalisering och innovation. 

 

Bouvets erbjudande inom hållbarhet

Kunskap om hållbarhet finns inom Bouvet-koncernen. I Sverige har vi hjälpt Region Västerbotten att ta fram en plan för hur de ska ställa om alla sina marktransporter till fossilfria drivmedel. Senast år 2030. Det är härligt att få jobba tillsammans med en region som går före och visar vägen för andra.
Vi kan också hjälpa våra kunder att analysera sin verksamhet utifrån hållbarhetsperspektiv, bland annat används metoden Flourishing Business Canvas och vår kursverksamhet i Norge har kursen ”Innovation och hållbarhet” som ger en överblick och kick-start vad det gäller analys, metoder och verktyg för verksamheter som vill få fart på sin gröna omställning.

Vi på Bouvet vill gå före och bygga framtidens samhälle. Vi vill teama upp med dig som vill detsamma. Välkommen att ta lead med oss.  

Läs mer om Bouvets arbete med hållbarhet

Bouvets hållbarhetsrapport 2022

GoForIT