Bouvet vinner viktigt avtal hos Sveriges Kommuner och Regioner   

Bouvet har fått förnyat förtroende att leverera konsulttjänster till Sveriges Kommuner och Regioner. Vi ser fram emot att fortsätta bidra till att utveckla, dela och omsätta hälsodata och ny kunskap inom hälso- och sjukvården så att bästa tillgängliga kunskap används i mötet mellan patienten och professionen.

Senast uppdaterad:

18 jun 2024

– Vi är stolta över den tillit som Sveriges Kommuner och Regioner visar oss. Digitalisering är en viktig komponent i framtidens hälsosektor och vi ser fram emot uppgifterna vi ska lösa tillsammans. Detta avtal stärker koncernens långsiktiga satsning på hälsosektorn där Sverige har en av Bouvets absolut främsta kompetensmiljöer, säger Per Gunnar Tronsli, VD för Bouvetkoncernen.

Per Gunnar Tronsli_Bouvet.jpg
Per Gunnar Tronsli, VD, Bouvetkoncernen


Avtalet, som har en varaktighet på max fyra år och ett värde på 180 miljoner kronor avser uppdrag inom utveckling och förvaltning av IT-tjänster, informatik samt projekt- och förändringsledning inom informationsförsörjning. Målsättningen med arbetet är att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap inom hälso- och sjukvården så att bästa tillgängliga kunskap används i mötet mellan patienten och professionen.

Samarbetet mellan Bouvet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sträcker sig tillbaka till 2018 och har hela tiden handlat om frågor kring kunskapsstyrning och informatik.  
 
– Vi är glada över det förnyade förtroendet hos en av våra viktigaste kunder. Avtalet är en bekräftelse på att Bouvet har gjort ett bra arbete och över tid byggt upp djup kompetens inom nyckelområdet informatik, som är en av pusselbitarna för den gemensamma utvecklingen av en mer kunskapsbaserad, säker, personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård, säger Gunilla Eriksdotter, VD och Regionledare för Bouvet i Sverige.

Gunilla Eriksdotter_Bouvet.JPG
Gunilla Eriksdotter, VD och Regionledare, Bouvet AB


Bouvet har på olika sätt och på olika nivåer bidragit i arbetet med att bygga ett samlat system för kunskapsstyrning.  

– Avtalet ger oss en plattform för att fortsätta bygga kompetens inom området och nu kan vi ta ytterligare kliv i arbetet med att samla Sveriges informatiker, bygga vidare på vårt nätverk, kompetensdela och i ännu större grad stötta och vägleda hälsoinformatiker som är lite mer i början av sin karriär, avslutar Gunilla Eriksdotter. 

 

Fakta om avtalet mellan SKR och Bouvet

  • Bouvet är ensam ramavtalsleverantör  
  • Omsättning 140 MSEK under 4 år med maxtak på 180 MSEK  
  • Gäller 2+2 år
  • Avser uppdrag inom utveckling och förvaltning av IT-tjänster, informatik samt projekt- och förändringsledning inom informationsförsörjning. ​​​​​​​


 

Kort om Bouvet

Bouvet  är ett skandinaviskt konsultbolag med cirka 2300 medarbetare i Norge och Sverige. Vi levererar hela konsultteam eller enskilda spetskompetenser inom systemutveckling, UX-design, projektledning och verksamhetsutveckling. 

Idag bidrar våra uppdrag till allt från en stabil energiförsörjning och en mer effektiv offentlig sektor till bättre folkhälsa i Sverige.

Tillsammans med våra kunder går vi före och bygger framtidens samhälle.  

För mer information

Gunilla Eriksdotter
VD och Regionledare