Att jobba i gränslandet mellan verksamhet, kommunikation och teknik är det roligaste som finns!

Teresa Nilsson, är ny konsult inom e-hälsa och har de senaste femton åren jobbat med att bygga upp och marknadsföra Sveriges största digitala hälso- och vårdtjänst, 1177 Vårdguiden på webb och telefon.

14 maj 2018

IMG_1578_teresa

-När jag började hade vi en förstudierapport och ett nyligen godkänt nationellt telefonnummer, 1177. Nu är 1177 Vårdguiden en självklar del av vården i Sverige och känd hos hela befolkningen.

Teresa har arbetat med kommunikation och verksamhetsutveckling i många olika roller inom 1177 Vårdguiden, som varumärkesansvarig, produktägare, projektledare och projektägare.

Lärdomarna har varit många. Framför allt betonar hon hur viktigt det är att skapa ett gemensamt engagemang och att ha ett tydligt mål med den nytta som ska åstadkommas.

- Det är då man kan komma precis hur långt som helst tillsammans.

Att jobba agilt och med hjälp av scrum är ett arbetssätt hon beskriver som något hon blev kär i för många år sedan och fortfarande hela tiden blir inspirerad av. 

-När man har 21 olika landsting och regioner som uppdragsgivare måste man också gilla att bjuda in till dialog, lyssna, diskutera, förankra och förankra igen. Och hela tiden ha en öppen och transparent kommunikation. Så gillar jag att jobba.


Just nu har Teresa ett uppdrag som projektägare och stöd i ett projekt för byte av webbplattform inom Inera.

- Vi bygger upp en ny gemensam plattform för åtta olika webbplatser som tidigare utvecklats och förvaltats helt separat. Målet är att effektivisera utveckling och förvaltning, lägga så mycket funktionalitet som möjligt gemensamt i plattformen utan att tumma på det unika för varje webbplats och nyttan för respektive målgrupp. Det är en utmaning. Men med en enorm potential.

Teresas drivkraft ligger i att bygga tjänster som på ett konkret och praktiskt sätt förenklar människors vardag och arbetsliv. Bidra till att skapa verklig nytta för användaren. I synnerhet när tjänsten stödjer både den enskilda individen och samhället i stort.

- När det gäller e-hälsa, som är det jag jobbat mest med hittills, vill jag jobba med verktyg som gör att patienten får en bra dialog med vårdpersonalen och att människor blir mer kunniga, trygga och delaktiga i sin egen hälsa och vård. Alla uppdragsgivare som delar det engagemanget är en drömuppdragsgivare för mig.

Teresa är en bred generalist, som gillar att vara med från behov, lösning och fram till hur tjänsten ska marknadsföras och få spridning. 

- Det är såklart drömmen. Att få bygga något från grunden och få ut det hela vägen till dem som behöver det. Att jobba i gränslandet mellan verksamhet, teknik och kommunikation är det roligaste som finns.

Rollen som konsult ger möjligheten att lära känna nya verksamheter och nya målgrupper. Efter att ha jobbat med samma varumärke och tjänst i många år är Teresa nyfiken på att upptäcka nya områden. Och är övertygad om att hennes erfarenhet kan vara till nytta för någon annan verksamhet, någon annanstans.                           

- Jag gillar Bouvets syn på sina medarbetare, vilka uppdrag man tar in och hur man vill bygga relationer med sina kunder. Och så gillar jag det proffsiga men prestigelösa förhållningssättet hos dem jag hittills mött på Bouvet.

Det ska bli väldigt kul att få vara med och bidra till att bygga upp avdelningen för e-hälsa tillsammans med alla kollegor.

När hon inte arbetar är det oplanerad tid utan deadlines som gäller och hon njuter gärna av prat, mat och att umgås med familj och vänner.