Hos oss har du som anställd fast lön.

Vi litar på att du och dina kollegor arbetar för att vi gemensamt ska lyckas, därför har vi valt bort prestationsbaserad lön och individuella bonusar.

Visst är arbetet viktigt. Men det är din fritid också.

Vinstdelning

Vi arbetar och skapar tillsammans. Därför delar vi lika på överskottet. Oavsett var i organisationen du befinner dig, får du lika stor andel som alla andra på Bouvet.

Kompetensutveckling

Att ständigt fylla på med nya kunskaper är en del av vår strategi och kultur. Vi ska vara uppdaterade på det senaste så att vi kan leverera rätt lösningar till våra kunder.

När vi inte hämtar kunskap externt, delar vi med oss av det vi kan internt.

Ett plus ett blir tre är en viktig nyckel inom Bouvetkulturen. Det innebär att vi är snabba på att skörda frukterna av ny kompetens som utvecklas i våra samarbeten med kunder, underkonsulter och leverantörer.

Aktieprogram

Känslan av att vara delägare är motiverande för oss människor, därför får du köpa aktier i Bouvet till rabatterat pris en gång per år.

När du varit anställd i tre år, får du lika många aktier som du köpte tre år tidigare utan kostnad.

Tillsammans jobbar vi för att fortsätta utveckla aktiekursen i rätt riktning. (Och ja, den dag du vill sälja dina aktier gör du det till marknadspris).

Uavhengighetstur

Vår historia började 2002, med att en grupp norska konsulter ville frigöra sig från svenskt ägarskap. Sedan dess har vi varit ett norskt bolag, byggt på norska värden, men som numera inkluderar svenska kollegor och kunder.

Detta manifesteras årligen med något vi kallar en Uavhengighetstur, en resa till ett spännande resmål i Norge, Sverige eller utomlands. Alla blir inbjudna, och (nästan) allt är inkluderat. Följ med nästa gång du också!