Trygga barnen

Vi vill vinna barnens förtroende

Trygga Barnen hjälper barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. För att stötta organisationens viktiga verksamhet har vi byggt deras webbplats. Pro bono.

Bakgrund

Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som syftar till att hjälpa barn och unga upp till 25 år som växer upp i familjer med missbruk. De erbjuder handfast stöd i form av gruppverksamhet, aktiviteter, enskilt stöd, stödchatt och föreläsningar för elever. De arbetar även med påverkansarbete och sprider information i samhället om missbruk.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har cirka 320 000 barn påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem, det är cirka 15% av alla barn i Sverige. Trygga Barnens mål är att genom tidiga insatser bryta det sociala arvet och därmed förebygga såväl missbruk, egna beroenden och psykisk ohälsa.

Karin Wikström som är tillförordnad verksamhetschef på Trygga barnen berättar:

”Hemsidan är otroligt viktig för vår verksamhet. Vi har länge känt att vår hemsida inte varit modern och inte riktigt speglat oss på Trygga Barnen. Vi vill visa att vi är moderna och vill möta barn och unga på deras nivå. Vi vill att barn och unga ska kunna gå in på vår hemsida och känna att den är tilltalande, att de blir nyfikna på att läsa vidare och att de får förtroende för oss och därigenom underlätta steget till att höra av sig. Avsnitten med frågor och svar både för dem som söker vår hjälp men även för dem som vill hjälpa ser vi som en väldigt bra utveckling. Det här underlättar väldigt både för stödsökande som kanske funderar över om deras problem är för litet eller för stort för att höra av sig om och även för vuxna som ser någon i sin närhet som man inte vet hur man kan hjälpa. Att få tips på vägen kan få vuxna att agera snabbare och därigenom förändra många barns liv. ”

Karin Frid HR-chef på Bouvet berättar:

”Inställningen att göra gott har funnits hos oss på Bouvet hela tiden. Det ingår i vårt DNA. Tanken att hjälpa just Trygga barnen kom i samband med att vi planerade vårt julbord. Då föreslog en av konsulterna i planeringsgruppen att vi skulle skänka våra julbordspengar till just Trygga barnen, för att fler barn skulle få en bra jul. Det var ett lätt beslut att fatta. Istället för julbord hade vi ett litet julmingel och bjöd in Olivia Trygg att berätta om verksamheten. Efter det kände vi att vi ville göra mer och erbjöd oss att ge Trygga barnen en ny hemsida. Ett arbete som har varit roligt och meningsfullt. Hela vägen!"

Utmaningen

Utmaningen var att utveckla en lättnavigerad och snygg hemsida som Trygga Barnen kunde känna sig stolta över. Hemsidan skulle kännas aktuell utan att kräva för mycket underhåll. För Trygga Barnen var det viktigt att den plattform som valdes skulle vara lätt att använda, det skulle vara flexibelt vid arbete med innehåll men samtidigt till viss del vara begränsat för att förhindra att sidan växer okontrollerat över tid. För Bouvets del var det också viktigt att göra projektet utforskande med utrymme för innovation och kompetensutveckling. Därför fick utvecklaren fria händer att välja plattform utifrån kundens behov.

Karin Wikström fortsätter:

”Samarbetet med Bouvet har fungerat väldigt bra. De har förstått vårt behov av att ha en modern och lättnavigerad hemsida och vi är verkligen jättenöjda med resultatet. Nu är vi stolta över vår hemsida! Vi har samarbetat genom regelbundna avstämningar och diskussioner.”

Lösningen

 

Trygga barnens målgrupper är främst unga som behöver hjälp, men även de som vill hjälpa och ge stöd. Det var således viktigt att alla dessa besökare snabbt och enkelt hittar informationen de är ute efter. En viktig aspekt i designarbetet var även att designen ska bidra till hög konvertering, dvs att de så viktiga donationerna fortsätter och kanske även ökar.

Eftersom Trygga Barnens huvudmålgrupp är barn och unga, ville vi att webbplatsen skulle kännas attraktiv för dessa besökare, och avspegla de andra digitala kanalerna som Instagram och Snapchat. Samtidigt måste webbplatsen ha en professionell känsla, och vara lättarbetad för redaktörer. Resultatet blev ett modernt och sobert formspråk, med tydliga ingångar, och en lättnavigerad navigation. Lösningen och designen testades iterativt på de primära målgrupperna.

Istället för att använda en plattform som exempelvis Wordpress med en builder valde vi att bygga en Gatsby site (React.js) som kopplades till Prismic som är ett headless CMS. Sajten är alltså byggd med Gatsby där innehållet hämtas från Prismic i form av JSON. Detta gjorde vi för att få fördelarna av att bygga en statisk site med en static sitegenerator. Dessutom har Gatsby har ett stort plugin-ekosystem som vi kunde dra nytta av. Exempelvis användes Mailchimp, Instagram och Prismic plugins. Vad som gör lösningen intressant är hur bra Prismic och Gatsby fungerar tillsammans.

Lösningen ger kunden den flexibilitet som efterfrågas: att kunna lägga till, ta bort och ändra ordning på komponenter samtidigt som mappningen av komponenterna på frontend (Gatsby) blir simplare. Allt detta tillsammans med Netlify som host, skapar en lätt CI/CD-kedja för uppdatering av sajten.

Värde för kunden

Karin Wikström hoppas att den nya hemsidan ska göra det lättare för barn och unga att söka hjälp hos Trygga barnen men även att den ska underlätta för dem som vill hjälpa ett barn eller för dem som vill vara med och bidra till Trygga barnens fortsatta utveckling.

Teamet på Bouvets mål var att ge Trygga barnen:

  • en lättnavigerad och snygg hemsida.
  • ett lättarbetat CMS som ger flexibilitet men ändå tydliga begräsningar.
  • enkel förvaltning.
  • en hemsida som Trygga Barnen är stolta över.

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling Hälsa