Med fokus på patientsäkerhet

Karin Ahlzén, medicinsk informatiker, började på Bouvet den 27 januari. Karin ingår i Bouvets team med konsulter inom e-hälsa.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Karin har lång erfarenhet från Socialstyrelsen där hon har arbetat med terminologi i hälso- och sjukvården på olika sätt, på både nationell och internationell nivå. Alltid med fokus på att bidra till en mer standardiserad dokumentation inom hälso- och sjukvården, för att informationen alltid ska kunna tolkas på samma sätt oberoende av vem som hanterar den. Entydiga begrepp och termer är framför allt en patientsäkerhetsfråga.

Många av de projekt som Karin har drivit och deltagit i har handlat om användning av begreppssystemet Snomed CT i olika sammanhang – t.ex. i den kommande nationella läkemedelslistan och olika kvalitetsregister.

Många av Sveriges regioner står inför ett systemskifte, och det vore spännande att få vara med på den resa som det innebär att implementera nationellt framtagna begrepp, termer och kodverk i de nya systemen.

Generellt trivs Karin med projekt som innebär att olika kompetenser möts och där det finns en tydlig verksamhetskoppling.

Jag trivs allra bäst med att arbeta i grupper med olika kompetenser, inom informatikområdet skulle jag säga att professionsöverskridande samarbete är ett måste för att uppnå bra resultat.

Karin är van vid att samarbeta med verksamhetsexperter och stödja olika arbetsgrupper att nå konsensus. Diskussioner om begrepp och termer är något som engagerar många och det gäller att lyssna in olika perspektiv och försöka hitta en väg framåt som kan accepteras av så många som möjligt. Man måste ha ett flexibelt arbetssätt och vara lyhörd för verksamheternas behov.

Att bidra till en ökad patientsäkerhet känns oerhört viktigt. Men det gäller förstås att de lösningar som tas fram även är så pass användarvänliga så att de underlättar för de personalkategorier som ska använda dem. Om de implementeras och används på felaktigt sätt så bidrar det ju heller inte till en ökad patientsäkerhet i slutändan.

Vad gör du på fritiden?

Just nu är det mest legobygge och barnböcker men när det finns tid försöker jag träna, se film och utställningar. Och framför allt umgås med vänner.