Vård skola omsorg - Ramavtal

Kontaktpersoner

Portrett sverige-043

Kenneth Hansen

CTO, Säkerhet, VD Bouvet Public Skills AB

kenneth.hansen@bouvet.se

+46 709 431 411

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55