asynkron.svg

Kontaktpersoner

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

Verksamhetsutveckling

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55

Elin 3

Elin Åkerblom

Avdelningsledare

elin.akerblom@bouvet.se

+46 70 614 16 17