Test och Kvalitetsstyrning

Kvalitetslösningar fungerar utan tekniska fel. Det är självklart. Dessutom menar vi att produkter och tjänster måste uppfylla slutanvändarens förväntningar för att förtjäna en kvalitetsstämpel.

Bouvet hjälper dig att säkra hög kvalitet på lösningarna i din verksamhet. Vi erbjuder hela spektrat av tjänster knutet till test, testledning och kvalitetsstyrning. Våra experter använder marknadsledande verktyg och metoder som anpassas till ditt projekt. Dessutom delar vi med oss av erfarenheter, ger råd och bidrar aktivt i alla faser, från planering till genomförande, rapportering och felrättning. På det sättet får du ökad kunskap och bättre resultat.