Molnplattform och innovation - Bouvet Sverige

Innovation i molnet

Bouvet är specialister på att bygga molnbaserade IT-lösningar och digitala tjänster som löser de mest utmanande problem våra kunder ställs inför. Det kan handla om en dataanalysplattform som stärker en industriell aktörs möjlighet att operationalisera och göra datamodeller skalbara, eller om ett IoT-system som förbättrar pålitligheten och informationen om kollektivtrafiken.


Molnexperterna på Bouvet kan bland annat hjälpa dig med:

Vi samarbetar med er för att sätta fart på ert företags digitala innovations- och utvecklingsinitiativ. För i princip alla molnlösningar vi bygger krävs det att man tar ett brett grepp för att hantera bland annat säkerhet, utvecklings- och
arkitekturprinciper, åtkomstkontroll, roller, loggning och övervakning. Därför
ser vi alltid till helhetsbilden.

Baserat på erfarenhet från tidigare molnprojekt har Bouvet utvecklat konventioner och principer för kodnings- och dataplattformar, IoT-lösningar, mobila applikationer, händelsebaserade och Cloud Native-applikationer.

Att ha tillgång till Bouvets erfarenheter medför
kortare utvecklingstider och ökad förståelse, samtidigt som det minskar
riskerna, komplexiteten och förbättrar kvaliteten på era molnsatsningar.

Cloud Native-utveckling
Vi hjälper dig att bygga dynamiskt skalbara molnlösningar för att tillmötesgå företagets nya och förändrade affärsbehov.
Applikationsmodernisering
Vi hjälper dig att modernisera och anpassa befintliga appar och on premise-lösningar till molnet så att ni kan utnyttja möjligheten till obegränsad prestanda, skalbarhet och säkerhet.
Dataplattform
Med hjälp av molnteknik går det att bygga en dataplattform som gör det möjligt att inhämta kunskaper och göra analyser.
IoT-tjänster
Framväxten av smarta sensorer och uppkopplade enheter har gjort att sakernas internet blivit nästa stora trend, och den omfattar ett brett spektrum av tekniker som påverkar i stort sett alla företag. Vi kan hjälpa dig att ta sådana lösningar i drift.
Nya verktyg och tekniker
När ni använder molnet som plattform får ert företag kontinuerligt tillgång till nya tekniker och möjligheter.
Moderna arkitekturprinciper
Genom att använda sådana får ni stöd för smidiga arbetssätt och kontinuerliga leveranser.
Vi står redo att hjälpa till
Våra tvärfackliga team, som består av rådgivare, molnarkitekter, säkerhetsexperter och förändringsprojektledare, tar er genom processen och ser till att alla aspekter beaktas.
Material property, Rectangle, Font

Molnmigration


Det finns många anledningar att flytta till molnet.
Det kan exempelvis vara ett önskemål om en datadriven organisation, eller ett
allmänt behov av bättre samordning. Det kan också handla om att man vill nå ut med nya lösningar snabbare, ett behov av större datorkapacitet eller ökad
säkerhet.  

För att lyckas med molnsatsningen är det oavsett viktigt att man identifierar vilka vinster man vill uppnå och fastslår detta i en strategi med tydliga affärsmål.

Bouvet har specialister med bred kompetens på de tre stora molnleverantörerna: AWS, Azure och Google Cloud, och kan ge råd kring valet av plattform så att ni hittar den som bäst uppfyller era behov och prioriteringar.

Vi har stor erfarenhet av att utforma molnarkitektur
som bidrar till att önskade mål kan nås. Man måste bedöma vad som är lämpligt att flytta till molnet och på vilket sätt. Säkerhet, prestanda och kostnadsberäkningar är viktiga parametrar vid planering och genomförande.

Utöver den tekniska implementeringen är det viktigt
att eventuella behov av organisationsförändringar identifieras. Det innebär
bland annat att det bör etableras en styrgrupp för den vidare utvecklingen och
driften i molnet. Övergången till molnet kan i vissa fall även innebära
förändrade affärsmodeller, vilket i sin tur kan påverka organisationen.Vi står redo att hjälpa till
Våra tvärfackliga team, som består av rådgivare, molnarkitekter, säkerhetsexperter och förändringsprojektledare, tar er genom processen och ser till att alla aspekter beaktas.
Font

Molnförvaltning

När era lösningar och digitala tjänster körs via molnet måste de övervakas löpande – precis som vid traditionell drift – för att säkerställa tillgängligheten, responstiderna och inte minst en hög säkerhet. Dessutom tillkommer vissa nya uppgifter som löpande bevakning av kostnader och att identifiera möjliga kostnadsbesparande åtgärder som molnplattformen kan bidra till.

Bouvet kan hjälpa er genom att ta ansvar för drift,
övervakning och support av era lösningar. Vi ger även löpande information om
status, avvikelser och förbättringspotential. Vi har etablerade och automatiserade övervakningsrutiner för alla molnplattformar, vilket gör att stora delar av driften kan automatiseras. På så sätt säkerställs att era lösningar alltid är stabila och har hög upptid, samt att vi tar ansvar för följande punkter:


Detta gör att ni kan fokusera på utveckling och innovationer som tillför ett värde för kunderna, medan vi ser till att driften av plattformen och dagens lösningar är säker och stabil. Alternativt kan våra rådgivare och arkitekter bistå er organisation med att bygga upp egen kompetens, egna rutiner och system så att ni kan hantera detta själva.

Vi står redo att hjälpa till
Våra tvärfackliga team, som består av rådgivare, molnarkitekter, säkerhetsexperter och förändringsprojektledare, tar er genom processen och ser till att alla aspekter beaktas.
Font
Triangle, Font