Vård- och hälsotjänster - Bouvet Sverige
Medicine doctor touching tablet. Medical technology and futuristic concept.

Vård- och hälsotjänster

I samarbete med våra kunder förbättrar vi framtidens vård- och hälsotjänster.

Bred kompetens

Bouvet har byggt upp ett starkt team inom e-hälsa på våra kontor i Sverige och Norge. Drygt 100 Bouvetkonsulter arbetar dagligen med vård- och hälsorelaterade projekt eller i uppdrag hos aktörer inom hälso- och sjukvården.

Genom oss får du tillgång till spetskompetens inom förändringsledning, verksamhetsutveckling, informationsutbyte i vården, hälsoinformatik och patientmedverkan. Vi utbildar i kunskapsstyrning och förbättringsarbete hos våra kunder. Vi bygger allt från enkla digitala lösningar för enskilda aktörer till komplexa nationella system för offentlig verksamhet.

Informationsutbyte i vården

Säker och tillgänglig vård bygger på att rätt information finns på rätt plats i rätt tid.

Information inom svensk sjukvård registreras, lagras, konsumeras och utbytes mellan en mängd system för att möjliggöra inmatning, visning, kvalitetsuppföljning och användning av olika professioner samt av invånarna själva.

På Bouvet kan vi ekosystemet, håller koll på lagar och föreskrifter och förstår oss på integration med regionala och nationella tjänster och register.

Standarder inom ehälsa
Snomed CT

Kunskapsstyrning

Jämlik och säker vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

I mötet med patienten ska hälso- och sjukvårdens medarbetare ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap för att kunna ge bästa möjliga vård.

Självklart ska vården vara lika säker och tillgänglig oavsett var i landet man bor.

Vi är med och skapar verktyg och processer för nationell kunskapsstyrning. Och vi utbildar i regional implementering för en mer kunskapsbaserad vård.

Stöd vid implementering av vårdförlopp

211217 bouvet tällberg foto henrik hansson

Lyckad strategi för kunskapsbaserad vård

Under två fullmatade utbildningsdagar med Bouvet fick Region Dalerna verksamhetsutvecklare inspiration, verktyg och ett stöttande nätverk för en lyckad implementering.

Läs mer här

Några av våra fokusområden

Verksamhetsutveckling i vård- och omsorg

Digitaliseringen av hälso- och sjukvården ger nya möjligheter till effektivare vägar att leda och arbeta i en verksamhet.

Läs mer

Projektledning ­ och rådgivning

Genom oss får du tillgång till kompetenser som projekt-, process- innovations- och förändringsledning inom hälso-och sjukvården.

Läs mer

Systemutveckling

Vi kan hjälpa till genom hela kedjan från behovsinsamling till utveckling och förvaltning av ett system.

Läs mer

Patientresan

På Bouvet har vi lång erfarenhet av det vi kallar Kundresan. Patientresan handlar om att utveckla verksamheten tillsammans med patienterna.

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete

Processen för förbättringsarbete är kanske verksamhetens viktigaste process. 

Läs mer

UX Design

Design handlar om form, identitet och kommunikation. Men det handlar precis lika mycket om funktionalitet, upplevelse och givetvis helhetsintrycket.

Läs mer

Relaterade projekt

Rätt information, på rätt plats i rätt tid

Karin Wallis jobbar med att samordna patologiarbetet mellan Sveriges 21 regioner för att säkerställa att alla cancerpatienter i Sverige får lika bra behandling.

Läs mer här

 

Läkarstuderande diagnostiserar ovanliga och akuta sjukdomar via VR

Stavanger universitetssjukhus (SUS) testar nu detta i ett nytt forskningsprojekt, "Medical trainer". VR-lösningen är utvecklad i samarbete mellan Stavanger universitetssjukhus (SUS) och Bouvet.

Läs mer här

Bouvet delar

Med ålderns digitala rätt

Vi har intervjuat läkare, forskare och chefer som har kunskap om äldre samt personer inom IT för att få en ökad förståelse och kunskap om olika aspekter inom äldreomsorgen och digitalisering. Det finns mycket som kan göras ännu bättre!

Läs mer här

 

Senior couple using ecommerce in internet with laptop computer

Kontakta oss

Elin Åkerblom
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling
Gunilla Eriksdotter
Avdelningsledare Verksamhetsutveckling