asynkron.svg

Kontaktpersoner

Gunilla Porträtt

Gunilla Eriksdotter

Avdelningsledare

E-hälsa

gunilla.eriksdotter@bouvet.se

+46 70 209 27 55

Elin 3

Elin Åkerblom

Avdelningsledare e-hälsa

elin.akerblom@bouvet.se

070-6141617