Facebook Pixel

Digitaliserar det kliniska fackspråket

Oskar Hurtig – systemutvecklare och hälsoinformatiker

Oskar Hurtig är hälsoinformatikern som vidareutvecklade sig till systemutvecklare. Drivkraften var att få de kliniska fackspråk och kodverk han jobbat med i flera år att faktiskt bli implementerade i digitala system och på riktigt börja göra nytta för vårdpersonal och patienter.  

Oskars expertis inom både kliniska kodverk och hur de tekniskt ska implementeras är mycket efterfrågad just nu. Både Norge och Sverige står inför en stor omställning i att strukturera vårdens dokumentation, t.ex. patienters journaler, på ett sätt som gör att olika vårdsystem kan utbyta och återanvända information med varandra.  Målet är att slippa dubbelarbete för att lägga in och hitta viktig information om patienten och att ge vårdpersonalen bättre digitalt stöd för beslut när det gäller undersökningar, behandlingar och uppföljningar i vården.    

– I grunden handlar detta om att ta vara på den viktiga information som vårdpersonal dokumenterar. Vårdens dokumentation är en guldgruva och vi måste bli bättre på att gräva där vi står. Vårdpersonal tyngs varje år av ökande administrativa sysslor så därför måste vi som jobbar med processerna vid varje tillfälle ett nytt informationsbehov uppstår fråga oss hur vi kan återanvända information istället för att avkräva ännu mer tid av personalen, säger Oskar. 

Erfarenhet av implementation av olika kodverk i vården

Oskar är implementationsexpert i SNOMED CT, världens största kliniska terminologi, och har även arbetat i flera år med andra klassifikationer och kodverk. Han hjälper till med rådgivning kring införandet, hur vårdsystemen ska kunna integreras med externa digitala tjänster och tar fram processer för integrationen. Oskar har sin bas i Sverige men jobbar som systemutvecklare och teknisk expert med inriktning på vårddokumentation och journalsystem på Direktoratet för ehelse i Norge. 

Ambitionen i Norge är hög – de vill kunna nyttja SNOMED CT lite som en grund för vårddokumentation i hälso- och sjukvården. De kopplar tusentals termer i SNOMED CT till koder som även används för sekundära syften t.ex. åtgärdskoder, diagnoskoder och labbkoder som sedan används för att betala ut ersättning för olika vårdinsatser, rapportering och statistik eller forskning. 

– Att kunna koppla ihop olika vårdsystem med gemensamma maskinläsbara medicinska termer kommer att bli helt revolutionerande för vårdens effektivitet, personalens arbetssituation och patienternas trygghet när detta är infört på bred front. Och superspännande att få vara med och bidra till! säger Oskar. 

 

På frågan om varför Oskar valde att börja jobba på Bouvet svarar han:  

– Därför att vi har ett stort och grymt team på Bouvet som arbetar just med ehälsa! Alla gärna delar av sig från sina erfarenheter i uppdragen vi är i, ställer nyfikna frågor och hjälper varandra med utmaningar. Men vi har flera riktade insatser för lärande också. Allt från mentorskap, tid avsatt för (valfria) kunskapsdagar, öppna seminarier, kurser och certifieringar, konferenser för att nämna några. 

– Förutom teamet jag anslutit till älskar jag kulturen hos Bouvet. Bouvet har värdeord som exempelvis att vara trovärdig och agera genuint, vilket resonerar väl med mig. Våra ledare har som högsta prioritet att vi ska vidareutvecklas i vår roll och trivas på jobbet. Och det märks och känns! 

 

Bli en av oss

Vill du jobba i lika spännande projekt som Oskar och vara med och bygga framtidens vård?
Se vad vi kan erbjuda eller hör av dig till det kontor som är närmast dig så ses vi på en fika!

  

Bilder av smilende Bouvet-kollega på tur

 

Vi utvecklar framtidens vård

På Bouvet finns ett stort gäng med både ledare och kollegor som jobbar dedikerat med att utveckla vården. Sammantaget arbetar cirka 20 av Bouvets konsulter med uppdrag inom vård, hälsa eller läkemedel. Det är UX- och tjänstedesigners, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, systemutvecklare och informatiker som alla har ett brinnande engagemang för just förbättringar i vården.

Möt fler av våra samhällsbyggare 
Läs mer om våra tjänster till hälso- och sjukvården