Facebook Pixel
View at the square in the city Skara in Sweden, with the famous cathedral

Skara

Bouvets kontor i Skara ligger mitt i stan på Klostergatan. I nära samarbete med vårt kontor i Stockholm är vi idag ett starkt team på ca 80 konsulter med en bred kompetens inom såväl system- och verksamhetsutveckling som olika typer av digitala tjänster.

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom systemutveckling, arkitektur, integration, UX-design samt projekt- och testledning.

Bland våra kunder finns Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera och Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom ICA Banken, Telia, Paynova, Handelsbanken och Tenerity.

Kontakta oss

Patrik Edstam
Avdelningsledare Sverige Väst