Skara - Bouvet Sverige
View at the square in the city Skara in Sweden, with the famous cathedral

Skara

Bouvets kontor i Skara ligger mitt i stan på Klostergatan. I nära samarbete med vårt kontor i Stockholm är vi idag ett starkt team på ca 75 konsulter med en bred kompetens inom såväl utveckling som olika typer av digitala tjänster.

Vi har lång erfarenhet och kompetens inom systemutveckling, arkitektur, integration, användarupplevelse, interaktionsdesign samt projekt- och testledning.

Bland våra kunder finns Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera och Svenska Kraftnät, men också privata kunder såsom CX Loyalty, Tele2, Agria och NASDAQ/OMX. 

Kontakta oss

Patrik Edstam
Avdelningsledare Sverige Väst