Under 2017 etablerade vi oss i Borlänge med kontor i Teknikdalen. En av våra största och viktigaste kunder i regionen är Trafikverket.

För oss är det viktigt att sitta nära våra kunder och med konsulter med lokal förankring för att uppnå största möjliga kundnytta.

Just nu ligger vi i startgroparna men målet är att vi ska bli 40 konsulter inom några år.