corona

Så möter Bouvet corona-situationen

Per Gidfors 
25 mar 2020

Den senaste tiden har varit en utmaning för oss alla och krävt omställning, samarbete och extra ansträngning. Detta är vad vi gör för att hantera den situation vi nu upplever.

Flera av de tjänster som IT-branschen tillhandahåller är centrala för att göra det möjligt för samhället att fortsätta så normalt som möjligt. För oss på Bouvet har det därför varit viktigt att vi snabbt och effektivt kunnat ställa om vårt arbetssätt för att leverera exakt samma kvalitet till våra kunder som vi alltid gör. Vårt mål är att fortsätta hålla verksamheten igång i de branscher våra konsulter verkar i.  Det är vårt gemensamma samhällsansvar att vi lyckas med detta, och vi tar det på allvar.

Vi på Bouvet står nu tillsammans för att på bästa sätt ta hand om dem som drabbats av denna kris, samtidigt som vi uppfyller regeringens rekommendationer och fortsätter att uppfylla våra kundåtaganden. Att begränsa smittspridning är samhällsviktigt därför arbetar i stort sett alla våra konsulter nu på distans, i samförstånd med våra kunder. Att på detta sätt fortsätta säkerställa leveranser för viktiga tjänster och produkter underlättar situationen för våra kunder i offentlig verksamhet som har ett hårt tryck just nu. Stöd, rådgivning och pricksäkra leveranser till den privata sektorn, såväl som den offentliga, är viktigt för hela landets ekonomiska stabilitet.

Laginsats med kunder

Framtidens vardag kommer att se lite annorlunda ut för våra 1 600 medarbetare, spridda över Norge och Sverige. Den omställning som har gjorts, och de ansträngningar som våra anställda har lagt ner på för att få detta att gå så smidigt som möjligt, har varit mycket imponerande.

Vi måste också ta tillfället i akt att berömma våra kunder för ett mycket gott samarbete för att snabbt hitta bra och effektiva lösningar, så att vi både kan uppfylla regeringens rekommendationer och samtidigt fortsätta att leverera våra tjänster som vanligt. Vi är vana vid att hantera krävande situationer och uppdrag, och att vända när det behövs.  Det faktum att fler människor arbetar hemifrån kommer därför inte att gå utöver produktivitet eller kvalitet. Vi har tur som redan samarbetar mycket genom digitala kanaler, och den interna delningskultur vi upplever kring tips och tricks för hur man ska hantera den nya vardagen är enastående.

Nödvändiga åtgärder

För att skydda medarbetare och kunder på bästa möjliga sätt har vi vidtagit flera olika åtgärder. Det innebär bland annat att vi har satt ihop en koncernövergripande beredskapsgrupp för att se till att all kommunikation från myndigheterna och de riktlinjer som fastställs meddelas hela organisationen vid en bestämd tidpunkt varje dag. Vi gör detta för att se till att vi alla följer myndigheternas råd noga. Ledningen följer också situationen dag för dag och genomför kontinuerligt nya åtgärder för verksamheten.

Planerade events och kundträffar i närtid har ställts in eller genomförs digitalt. Vi är dock fast beslutna att fortsätta att dela med oss av kunskap. Vår kursavdelning i Norge sätter därför kontinuerligt upp kurser och gratis webbseminarier som alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners är välkomna att delta i.  Kurserna hålls både på norska och engelska.

Välkommen att ta del av Bouvets kursutbud

Vår vision är att vi ska bygga framtidens samhälle och att vi ska vara det mest trovärdiga konsultföretaget med de mest nöjda medarbetarna och kunderna – nu blir det viktigare än någonsin.

 Ta hand om varandra. Tillsammans bygger vi det samhälle vi vill vara en del av.

Sverre Hurum, koncernchef Bouvet.

Bouvet-koncernen har 1600 medarbetare i Stockholm, Örebro och Borlänge samt på följande platser i Norge: Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Haugesund, Sandvika, Arendal, Kristiansand, Grenland och Vestfold.