Facebook Pixel

Workshop för psykosbehandling!

Bouvet ledde en heldagsworkshop med olika aktörer inom vården; Region Gotland/Västra Götaland/Stockholm samt Wemind. Syftet var att genom målgruppdefiniering, användarresor och behovskarläggning komma fram till de mest prioriterade behoven och målen för psykospatienter och deras närstående. Detta för att skapa ett interaktivt, digitalt verktyg för psykosbehandlingar – ett unikt samarbetsprojekt mellan olika regioner, vårdgivare, och regional e-tjänsteförvaltning.

IMG_2607