hernan
>

Som konsult håller man hjärnan i trim!

20 jun 2019

Vi är glada att hälsa Hernán Gil välkomna till oss på Bouvet!

Han är UX-konsult, digital strateg och projektledare och arbetar just nu i ett upprag hos Söderberg & Partners för att hjälpa 7-8 företag att samverka för att ta fram en gemensam kommunikationskanal för dem i Finland. Projektet handlar om migrering av data, men också att hjälpa de olika företagen att förstå Söderberg & Partners värdegrund. Och få dem att ta till sig den värdegrunden.

"En viktig del av onboardingprocessen är att förstå hur företag och anställda arbetar med kundupplevelse, därför försöker vi skapa positiva synergier mellan företagen för att de tillsammans ska arbeta på ett sätt som uppfyller Söderberg & Partners kundkrav." säger Hernán

Hernáns drömuppdragsgivare är någon som har förstått vikten av att arbeta kundcentrerat där han får hjälpa dem att höja sin organisations UX-mognad från en nivå till en annan. Hernán drömmer också om att få arbeta i ett projekt där man arbetar med ett problem som påverkar många människor i samhället. Och som en del i arbetet samla diversifierade/ohomogena grupper för att arbeta med problemlösning tillsammans.

Hernán kommer närmast från Söderberg & Partners, där han arbetade med utveckling av boknings- och rådgivningssystemen och andra interna arbetsverktyg för administratörer. Hernán jobbade med att förbättra användarupplevelsen och att effektivisera onboardingen av nya kundföretag.  

"Det bästa med att vara konsult är att man få lära sig av andra företagskonstellationer och kulturer. Nya problem är extremt roligt att ta sig an! Jag gillar att man får ställa om hjärnan hela tiden - man håller då hjärnan i trim! Tror att man kommer ha nytta av det i framtiden att man nu tränar sig på att hela tiden kunna ställa om, det kommer nog krävas i det framtida arbetslivet. Den yngre generationen är nog bättre på det. "

På fritiden spelar Hernán gärna tennis, padel och andra bollsporter.  Annars läser han gärna mycket, just nu är han inne på Per Anders Fogelströms serie om Stockholm för andra gången men det blir också en hel del facklitteratur och böcker på spanska.