UXLx omslag
>

UX-insikter från UXLx i Lissabon

Lea Kovac Beckman,  Andreas Blackne 
5 dec 2017

UXLx är en konferens inom user experience i toppklass. Upplägget består av inspirerande tal från branschledande följt av workshops. På plats var 500 deltagare från omkring 40 olika länder. Mixen bidrog till ett intressant och roligt utbyte UX Designers emellan både under workshops och pauserna.

Från Bouvet var vi två User Experience Designers. Några insikter och höjdpunkter vi fick med oss.

Andreas Blackne, UX Designer:

Jag tar speciellt med mig en sak från framförandet ”Design for Bad” av Katy Mogal och Michael Winnick. De påminde om att inte endast designa för ”happy path”, utan även fokusera på ”bad path” eftersom den ofta är vanligare. Människor är i allmänhet dåliga på att leverera dåliga nyheter, vilket leder till att få gör det på ett bra sätt i sina digitala gränssnitt. Mogal och Winnick menar att dåliga nyheter tvärtom kan vara värdefulla för användaren, så länge de levereras på rätt sätt. Designers måste bli bättre på att designa för dåliga nyheter och på så sätt minimera den negativa upplevelsen för användaren. Jag arbetar själv med digitalt lärande och där händer det ofta att eleven svarar fel på en uppgift eller inte klarar ett prov. Då gäller det att kommunicera den dåliga nyheten på ett sätt som hjälper eleven vidare utan att skapa uppgivenhet.

Jag gillade även föreläsningen ”Articulating Design Decisions” av Tom Greever där han underströk att en bra designer är en bra kommunikatör. Det räcker inte att designen löser ett problem och är enkel. Den måste också stödjas av alla inom projektet eller organisationen. När det kommer till design kan alla ha en åsikt om vilken lösning de gillar bäst av olika anledningar. Som designer är det viktigt att skaffa belägg för varför lösning X är bättre än lösning Y och sedan kommunicera det på ett bra sätt till alla intressenter. Annars finns det stor risk att man får hålla samma konversation om och om igen. Hög igenkänningsfaktor.

UXLx Lissabon
Martin och Andreas inne på konferensen.
Fikapaus
Fikapaus.

Lea Kovac Beckman, UX Designer:

Tom Greevers ”Articulating Design Decisions” gjorde stort intryck på mig också. Både som föreläsning och senare workshop. Som Andreas nämner behöver vi som designers bli bättre på att kommunicera vår design. I mitt jobb blir jag påmind om detta i stort sätt dagligen.

”Your ability to be thoughtful about a problem and articulate any solution is more important than your ability to design the perfect solution every time.”

En fantastisk design betyder ingenting om du som designer inte kan kommunicera den.

Tom Greevers workshop kring att bli bättre på att kommunicera designbeslut innehöll övningar och gick igenom många användbara tips och tillvägagångssätt. Konceptet jag framförallt fastnade för var ”Always lead with a YES”.

Tom betonar vikten av vi är alla sitter i samma båt, står inför samma problem att lösa och mål att nå fram till. Det finns inget effektivare sätt att uppnå en samarbetsanda än att leda med ett JA. Det innebär att alltid vara positiv och aldrig neka någon, oavsett vilka konsekvenser deras förslag kan ha på projektet för att kunna gå vidare i positiv ritning. Annars är det lätt hänt att samtalet avbryts eller att det tolkas som att vi gör ursäkter för varför deras förslag inte kommer att fungera. Det handlar om att du direkt visar att du värdesätter andra perspektiv. Att vara öppen för nya, innovativa idéer, även om du inte är säker på att de fungerar.

Bok Articulating Design DecisionsGivetvis köpte jag även boken :)

I mitt jobb är det en påminnelse om att lyssna på vad den andre säger, vad de menar, och inte hamna i försvarsställning. Det ger mig tid att försöka förstå varför denne föreslår något som går emot teamets förslag. Att som designer få hjälp med att förstå varför vi ska designa på ett visst sätt och gå ifrån tidigare beslut. Eller att målet inte kommunicerats tydligt nog och därför uppfattas som rörligt.

Lunchpaus
Lunchmingel. Här med min UX-kollega Martin Christensen och Jeff Patton, en av de bästa talarna och författare till boken "User Story Mapping: Discover the Whole Story, Build the Right Product."

Design like you're right, test like you're wrongJeff Patton "Design like you're right, test like you're wrong".

Andra höjdpunkter var alla roliga citat med hög igenkänningsfaktor som:

”Homepage Syndrome – A condition whereby the home screen of an application or website becomes a catch-all for everything, creating a garage-sale of links, buttons, and banner ads that unravels the fabric of usability, causing designers to cry themselves to sleep.” Tom Greever

facebook-mingel
Avslutar med facebook-mingel. Bilden ljuger. Jag är glad :)