Utbildningstor
>

Utbildning: Tjänstedesign i vård och omsorg

9 apr 2018

Vet vi att de tjänster vi levererar och utför fungerar på det sätt som patienterna behöver?

Genom bättre designade insatser, i samverkan med patienterna, går det att höja kvaliten och effektiviteten i en verksamhet. Med patientresan som verktyg kan vi kartlägga hur patienterna upplever våra tjänster.

Utbildningen innehåller:

  • en introduktion i tjänstedesign som metod och förhållningssätt
  • steg för steg och genom olika praktiska övningar med teori som grund skapa en patientresa
  • en fördjupad insikt i tjänstedesignens möjligheter i vård och omsorg

Vårt mål är att du efter en dag med oss har både metod och mod att arbeta med patientresan som en naturlig del i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • arbetar med verksamhetsutveckling eller kvalitetsutveckling i din vardag
  • vill inkludera patienterna när verksamheten utvecklas
  • vill veta hur patienterna upplever mötet med din verksamhet
  • till dig som bara vill lära dig mer! 

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen och på två orter under 2018. 

Ort

Datum

Stockholm 12 april 
Stockholm 27 september
Örebro 22 november

Tid: 9.30-16.00

Pris: 4995 kronor

I priset ingår enklare kursdokumentation, lunch och kaffe.

Vi utbildar under avslappnade former i mysiga lokaler på Östermalm i Stockholm och på Stallbacken i Örebro. 

"Rekommenderas varmt! Elin Lindblad är skicklig och lyhörd. Lärde mig massor i vårt samarbete!”

- Karolina Wretbring, Akademiska sjukhuset