patientresan-lang
>

Utbildning: Patientresan

9 jan 2019

Vet vi att de tjänster vi levererar och utför fungerar på det sätt som patienterna behöver?

Genom bättre designade insatser, i samverkan med patienterna, går det att höja kvaliten och effektiviteten i en verksamhet. Med patientresan som verktyg kan vi kartlägga hur patienterna upplever våra tjänster.

Utbildningen innehåller:

  • en introduktion i tjänstedesign som metod och förhållningssätt
  • steg för steg och genom olika praktiska övningar med teori som grund skapa en patientresa
  • en fördjupad insikt i tjänstedesignens möjligheter i vård och omsorg

Vårt mål är att du efter en dag med oss har både metod och mod att arbeta med patientresan som en naturlig del i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • arbetar med verksamhetsutveckling eller kvalitetsutveckling i din vardag
  • vill inkludera patienterna när verksamheten utvecklas
  • vill veta hur patienterna upplever mötet med din verksamhet
  • till dig som bara vill lära dig mer! 

Utbildningen genomförs vid två tillfällen och på två orter under hösten 2018. 

Ort

Datum

Stockholm

Örebro

20 november

29 november

Tid: 9.30-16.00

Pris: 3700 kronor, exkl moms

I priset ingår enklare kursdokumentation, lunch och kaffe.

Vi utbildar under avslappnade former i mysiga lokaler på Östermalm i Stockholm och på Stallbacken i Örebro. 

"Rekommenderas varmt! Elin Lindblad är skicklig och lyhörd. Lärde mig massor i vårt samarbete!”

- Karolina Wretbring, Akademiska sjukhuset

Du anmäler dig genom att mejla Gunilla.Eriksdotter@bouvet.se 

Skriv Anmälan Patientresan och vald ort i ämnesraden.  

Resurs 1.png