Nytt ramavtal inom vård, skola och omsorg

Bouvet har vunnit ramavtal för vård, skola och omsorg.

24 aug 2018

Lærar

Vi är stolta över att vara en av sex utvalda leverantörer på detta för oss, strategiskt viktiga avtal. I denna upphandling har vi knutit till oss flera viktiga samarbetspartners vilket innebär att vi kan erbjuda ännu bättre och trygga lösningar för ett av våra större satsningsområden - Vård och omsorg. 

Upphandlingen Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg, omfattar programvara, publik molntjänst, privat molntjänst och konsulttjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet.

Det handlar exempelvis om elevstöd, friskvård, identitets- och åtkomsthantering för vård och omsorg, kliniska beslutsstöd, kontaktytor mot vårdtagare, pedagogiska verktyg och lärplattformar (LMS). Men också portaler för vårdtagare, skolportaler, vårdinformationssystem och ärendehantering för socialtjänsten.

De konsulttjänster som omfattas är kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel. Från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. 

Vi ser fram emot att bidra med vår kompetens och vårt engagemang till dessa områden som vi vet står inför stora utmaningar.

Att bidra med samhällsnytta är en av våra viktigaste drivkrafter!