Lena är fullstack-utvecklare

För Lena Licke, fullstack-utvecklare, är det bästa med att vara konsult att få träffa många människor i alla möjliga verksamheter. Det ger möjlighet till utveckling!

12 sep 2017

"Att vara konsult har fungerat som en katalysator för min utveckling, då alla uppdrag lägger till nåt på CV:t. Det passar mig som gillar att vara bred snarare än spetsig."

Som exempel nämner Lena att hon, med det uppdrag hon har nu, har kunnat lägga till mobbprogrammering, micro-frontends, TDD, Kotlin och GraphQL på CV:t. Som konsult får hon träffa nya människor i olika typer av organisationer och kan möta nya tekniska lösningar ofta. 

Att vara en del av ett agilt team är också något Lena uppskattar. Att genom teamarbete hjälpa användare i deras vardag känns både meningsfullt och inspirerande.

Bouvet som företag tycker hon är bra - ganska litet i Sverige med ett större i ryggen. Lättrörligt när man vill framåt och stabilt när det blåser.

"Det ger en familjär känsla när jag kliver in på vårt mysiga kontor. Och när jag sitter ute hos kund har jag ett stort nätverk bara en slack bort."

Hon beskriver också ett ärligt och engagerat ledarskap som smittar av sig.

"Vår inställning är att vi når framgång genom att arbeta tillsammans. Inom Bouvet, med kund och med konkurrenter. Jag tycker att det känns viktigt och framförallt så är det ett fantastiskt roligt sätt att arbeta på!"

Hon berättar vidare att på Stockholmskontoret är det ett blandat gäng, från den mest kreativa UX-are till den nördigaste utvecklare. Det finns plats för alla. 

Varannan fredagseftermiddag finns möjlighet för nätverkande och kompetensutveckling och att hacka tillsammans. Kompetensluncher som tidigare kunde vara lite svåra att hinna med har i Covid-19 tider, blivit mer tillgängliga då de körs och spelas in på Teams.

""Det här är bara ett par av de erbjudanden som jag som konsult får gällande kompetensdelning, jag väljer fritt och bidrar när själv jag vill och kan."