slutbild2
>

It-konsultföretaget Bouvet växer inom offentlig sektor

23 maj 2017

”Vår tillväxt inom offentlig sektor har varit explosionsartad”, säger Kenneth Hansen och lämnar rollen som platsansvarig för Bouvet i Örebro. Han kommer istället fokusera på rollen som nationellt ansvarig för företagets fortsatta expansion inom offentlig sektor.

Bouvet i Sverige närmare dubblerade sin omsättning under förra året, från cirka 54 miljoner kronor till drygt 100 miljoner kronor, och tillväxten var störst hos företagets offentliga kunder.

”Det är ett stort sug efter it-konsulter just nu när alla företag och myndigheter ska digitaliseras. Det märker vi inte minst via mängden avrop som kommer via ramavtalet vi har med Kammarkollegiet. Vi ser en enorm potential framöver och växer så det knakar. Vi ska bli ännu större”, säger Kenneth Hansen.

Kammarkollegieavtalet öppnar dörrar till ca 350 myndigheter
”Bara under andra halvåret 2016 ökade våra inkomster från offentlig sektor med drygt 30 miljoner kronor, en tillväxt som gör statliga myndigheter till en av våra viktigaste kundbaser i Sverige”, säger Kenneth Hansen.

Kenneth-Hansen-128

Förklaringarna är många. Digitaliseringsvågen. Kammarkollegieavtalet, som öppnar dörrar till närmare 350 myndigheters avrop. Dessutom en utveckling där många myndigheter - som tidigare suttit på egna, upphandlade avtal – nu verkar avropa mot det centralt upphandlade Kammarkollegietavtalet.  

"Vi löser kundernas expertbrist”
Men även resursbristen lyfter han fram som en förklaring.

”Det är svårt för myndigheter att hitta rätt kompetenser, och det är där vi kommer in med våra experter. Vi hjälper våra kunder att lösa sina kompetens- och resursbehov inom it och digital kommunikation”, säger Kenneth Hansen.

För att öka leveranskapaciteten köpte Bouvet i Sverige under hösten upp Ciber Sweden, vilket både breddat antalet kunder och företagets it-konsultbas.

- Vår plan är att fortsätta växa enligt vår regionala strategi med lokal närvaro och kompetens. Vi ska växa där efterfrågan finns, säger Kenneth Hansen.

Från entreprenör till it-spelare att räkna med
Största utmaningen framöver ser han kommer att vara att ha tillräckligt med it-experter för att möta kundernas behov. Roligast med framgången tycker Kenneth Hansen är att den länge hägrande potentialen börjar bli verklighet.

- Vi har gått från att vara den lilla entreprenören till att bli en it-spelare att räkna med på svenska marknaden.