IMG_8907
>

Intranät som attraherar

9 apr 2018

Ett bra intranät ska fungera som en pulsåder och en samlingsplats för alla berörda. Det ska vara smart och funktionellt. Bouvets nya intranät uppfyller kriterierna tack vare en metodisk process som har involverat olika kompetenser i Bouvet.

Den 9 April presenterades ”Min sida” av Trude Hole från Norska Bouvet och David Peiris från Svenska som båda varit en del i arbetsgruppen. Nya behov, nya plattformar och ny teknik har inspirerat till en mer öppen, modern och attraktiv plats för alla på företaget.

Ramen för det nya intranätet är en egen yta på Office 365, där mallar, fonter, logotyper och bildbank är enkla att nå. Den tekniska lösningen blir plattformsoberoende tack vare SESAM, ett program som hämtar och sorterar informationen.

På "Min sida" kan du söka efter en kollega, hitta kompetenser och kontakter bland de nära 1400 som arbetar inom Bouvet i Sverige och Norge. På ”Min sida” finns också allt man behöver veta om sin arbetsplats: värdegrund, anställningsvillkor, delägarskap och vad som gäller när för semester, VAB och sjukdagar.

Målet var att ta fram en plattform där informationen presenteras beroende av besökarnas behov. För att ta reda på vad som styrde besöken gjorde arbetsgruppen en analys av användarnas beteende.

Utifrån resultatet formulerades visionen. Man tittade på trender, gjorde användarresor och utvecklade ett UX-koncept där tvärkompetens var en viktig faktor. 

Nu släpps innehåll och funktioner i olika etapper och vem som helst får gå in och bidra till förbättringar. Här finns till och med en instruktion för hur medarbetarna gör för att lägga upp eget innehåll under den här rubriken. 

Det har projektet är gjort enigt konstens alla regler och precis på samma sätt som vi hade gjort om det vore ett uppdrag från en kund. Intresset kring lösningen har redan kommit igång från Bouvets uppdragsgivare. Och visst är det viktigt att ha ett riktigt bra intranät, ett rum där människor kan mötas, objekt och information kan hämtas och där man själv kan bidra till att förbättra funktionaliteten.