Hjärna tillsammans

Personer med en förvärvad hjärnskada som till exempel stroke berättar att allt fungerar bra inom akutsjukvården, det är som att gå på den röda mattan. När de sedan skrivs ut till hemmet beskriver personerna det som att falla ner i ett stort svart hål.

Veckans spaning handlar om hur man genom nätverk kan stötta personer med förvärvad hjärnskada genom hela livet.

Karin Evenholt

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Denna vecka har jag träffat Kersti Eriksson som är projektledare för Hjärna tillsammans. Tanken bakom Hjärna Tillsammans är att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada. I projektet finns personer med förvärvad hjärnskada representerade i referensgrupper, styrgrupper och i samtliga arbetsgrupper. Det är viktigt för att fånga upp de viktigaste perspektiven och behoven. 

Nätverket syftar till att att stödja personer med förvärvad hjärnskada- genom hela livet och inte bara genom den akuta fasen.

"En av den viktigaste funktionen som Hjärna tillsammans har är att bygga broar mellan de olika aktiviteterna i vårdkedjan och berätta om det stöd som finns att få. För det finns mycket stöd att få men det är väldigt svårt att hitta det."

Kersti berättar att även vårdaktörerna behöver känna till varandra på ett bättre sätt. Genom att arbeta tillsammans i Hjärna tillsammans har det skapats större förståelse för de olika delarna av systemet och på så sätt ökar också förutsättningarna för att skapa gemensamma aktiviteter och bättre stöd.

Kamratstödjare 

Hjärna tillsammans arbetar med något som de kallar för kamratstödjare. Det är personer som själva har en förvärvad hjärnskada och som har levt lite längre med sin skada och har utvecklat en större förståelse för vad det innebär och en större kunskap. De delar med sig av sin egen kunskap men kan även se ett bredare perspektiv.

Kamratstödjarna finns för att stödja de som är nyskadade även i det längre loppet. De har själva olika typer av förvärvade hjärnskador med olika svårigheter som är kvarstående. De är i olika åldrar och är oftast organiserade i en patientförening. 

Kamratstödjarna berättar även om sina erfarenheter och kunskap till vårdpersonal för att skapa en större förståelse för hur det kan se ut efter den akuta fasen. Detta för att öka kunskapen. 

Dessutom skapar kamratstödjarna poddar, filmer och föreläsningar om vardagstips. De är även med och skriver manus till webbutbildningar och är med och agerar i utbildningsfilmer.

 

hjärna tillsammansPicture1.png

Titta gärna på deras fina hemsida om du vill veta mer, för de gör många fler intressanta saker som jag inte har fått med här.

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och

omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]