Hur påverkar Fitts lag användargränssnitt?

Redan 1954 etablerade psykologen Paul Fitts en grundläggande princip inom UX och interaktionsdesign, som kommit att kallas Fitts lag. Den är än idag en av hörnstenarna i forskning om användargränssnitt.

Fredrik Varenius

Principen bygger på studier av människors motoriska förmågor och handlar om att tiden det tar att peka på rätt ställe på en skärm hänger ihop med avståndet och storleken på målytan (exempelvis en knapp). Alltså, ju längre man måste förflytta muspekaren eller fingret, desto högre procent av användarna gör fel. Med exempelvis frustration eller uteblivna intäkter som följd. Och felmarginalen ökar om knappen dessutom är feldesignad, så att den är för liten. Även fast inte någon form av mobiltelefon var uppfunnen 1954 kan man använda samma princip på dagens mobila gränssnitt. Det är enklare och det går fortare att träffa en stor knapp som är nära. Det ökar både användarvänligheten och tillgängligheten för dina digitala produkter om knappar och formulär har en rimlig storlek för målgruppen. Exempelvis användare med nedsatt syn behöver större knappar.

Fitts grundformeln ser ut så här:

MT=a + b * log2(D/W + 1)

MT står för tiden det tar att röra sig mellan två punkter, som ju är det vi försöker ta reda på. Variablerna a och b anger skärpunkt och vinkel. D står för avståndet och W för storleken på målet. Det finns numera flera varianter av formeln.

Vill du testa själv? Du hittar en, inte helt exakt återgivning av experimentet här.

 Lycka till!

Vill du veta mer om användargränssnitt? Tveka inte att ta kontakt med oss på UX People på Bouvet.

Kontakter

Lotta Nordh Rubulis
Avdelningsledare UX People