IMG_8647Crop

”Det är kul att se hur data kan göras mer användbart för kunden!”

13 dec 2020

Ayne Assegahegne jobbar som systemutvecklare på Bouvet. Hon har arbetat som utvecklare i över 10 år och arbetat med allt ifrån backend-utveckling, IoT, molntjänster till databasutveckling åt kunder som t.ex. SEB, King och H&D Wireless.

I de senaste uppdragen har hon utvecklat molntjänster i Azure och varit fullstackutvecklare hos Miljödirektoratet i Norge.

Hon har ett stort intresse för AI och drömmer om att få arbeta med att utveckla beslutsstöd och prediktiva algoritmer med hjälp av machine learning för t.ex. autonoma fordon eller sjukvården. 

"Det jag framför allt gillar är att arbeta med problemlösning och att skapa machine learning-algoritmer för att analysera stora mängder data. Jag vill göra system smartare och det är kul att se hur data kan göras mer användbar för kunden".

Ayne är fascinerad av den snabba tillväxten av big data och användningen av maskininlärningsalgoritmer för att analysera data som kan hjälpa slutanvändaren att fatta ett optimalt beslut. Projekt som inspirerar är till exempel sådana där man kan nyttja big data för precisionsmedicin som underlättar för vården att ställa diagnos och välja rätt behandlingsmetod för en enskild patient.  

Senaste tiden har Ayne arbetet i ett projekt inom Natural Language Processing (NLP). Syftet med projektet är att finjustera och bygga en NLP modell för svenska språket. Ayne ser många möjligheter att förbättra vår gemensamma informationsmiljö genom den typen av algoritmer.

”Genom att använda en Natural Language Processing / NLP-algoritm kan vi bidra till bättre och mer relevant information. Det kan hjälpa oss att visa upp den mest relevanta informationen och samtidigt identifiera och ta bort giftig information som t.ex. falska nyheter och kränkande kommentarer.”

Det bästa med att vara konsult säger Ayne är att man träffar olika kunder som har olika problem, med olika sätt att lösa dem. Man får också lära sig mycket inom flera olika områden - och så är det kul att träffa nya människor!