Det viktigaste mötet i livet

Denna vecka har jag träffat grundarna till Create Sparks; Jenny Gedda och Michael Dabrowski; två fantastiska människor och entreprenörer. De har berättat om hur de vill skapa en unik digital mötesplats för människor som stimulerar deras gemenskap och låter dem skapa värdefulla och ljusa ögonblick när döden vill överskugga livet.

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Livets allra svåraste upplevelser kan ofta träffa oss som allra hårdast just när livet är på väg att ta slut för någon man älskar. Inte minst för att döden ofta är något vi upplever som obegripligt, omänskligt och mörkt, och som vi distanserat oss långt från i vårt moderna samhälle. Så hur kan man förmänskliga döendet med digitala upplevelser? Jo, genom att samla den mänskliga kraften i den klan som delar upplevelsen med varandra och låta dem ge den kraften till varandra.

Jennys syster Petra drabbades av en obotlig cancer som spred sig snabbt och hon gick bort en kort tid därefter. Jenny var med henne under sin sista tid både i hemmet och på hospice och har efteråt reflekterat över vad hon hade kunnat gjort annorlunda och hur hon skulle kunna hjälpa andra som är i samma situation? 

Ni har säkert hälsat på någon vän eller familjemedlem på sjukhuset och känner igen er i att det kan vara en väldigt laddad och ofta obekant situation. Personen som är sjuk är ju densamma men är i en miljö som påverkar mötet. Det finns få naturliga samtalsämnen när man ser någon som man älskar ligger döende i en säng mitt i rummet.

Detta var något som Jenny har funderat vidare på; hur skulle man kunna göra mötet mellan personen i livets slut och familj och vänner bättre? Hur kan vi möta upp det unika i varje person? Hur vi kan bidra till att skapa det som vi hade behövt i samma situation?  

Petra hade en dotter som var 12 år och det var självklart en svår situation för henne när hon skulle besöka sin mamma på sjukhuset. Det var ingenting som kändes normalt och samtalet var oftast lite trevande, det var inte lätt att skapa ett avslappnat samtal och det fanns få aktiviteter för dem att göra tillsammans. När det kom vänner och familj och hälsade på var det oftast Petra som tog ansvar för att mötet skulle bli så bra som möjligt.

Det var detta som föranledde Jenny och hennes man Micke att starta Create Sparks. De startade en närståendegrupp med personer som hade mist någon närstående och träffade personal som arbetar inom palliativ vård och startade en expertgrupp, de läste på om forskning inom området och jobbade med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat för att utforska hur digitala tekniker kan bidra till en bättre lösning. Nu utvecklar de en app som ska främja mötet mellan den som är sjuk och deras nära och kära. De fick för ett par år sedan pengar från Vinnova och har arbetat utvecklingsorienterat för att landa i vad som verkligen är viktigt. Kärnan i deras tjänst handlar om att stimulera till ett värdeskapande möte och bidra till känslan av gemenskap, delaktighet och hopp i stunden.

De vill skapa ett bättre nu eftersom ögonblicken är det man har kvar. 

Appen gör det genom att man till exempel kan förbereda ett samtalsämne tillsammans innan som man vill prata om när man ses och på det sättet få något att se fram emot. Allt med syftet att skapa ett meningsfullt möte där inte sjukdomen eller döden är i centrum utan livet, minnen och glädjen. Tekniken i appen hjälper också till om man vill mötas trots att det finns geografiska hinder.  Micke berättar att det inte är tekniken i detta sammanhang som är centralt utan det är hur man använder den och vad personerna fyller den med. Om man kan skapa kraften i mötet så kan tekniken förstärka det, men inte tvärtom.  

Nästa steg är att de vill hitta samarbetspartners i vården som vill fortsätta att utveckla deras produkt tillsammans samt finansiärer som är intresserade av att stödja detta fina arbete som främjar livet i dödens närhet.

jennymicke_001.jpg

 

 

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]