Lucka 12
>

Lucka 12 - Tjänstedesign i vård och omsorg - hur gör man?

12 dec 2017

Vet du vad dina patienter tänker och känner?

För den som möter vården kan känslan av att vara utelämnad utan stöd och information vara stor. Det gäller kanske särskilt den som har stora behov, till exempel de mest sjuka äldre och personer med kronisk sjukdom som har många kontakter med flera olika aktörer. Hur säkrar vi att dessa patienter får ett så smidigt kontaktflöde som är möjligt? Och att de inte faller mellan stolarna?  Använder vi våra resurser så effektivt som vi kan och möter vi de behov som patienterna har?

Ju fler kontaktpunkter desto större är möjligheterna att höja kvaliten och bli mer effektiv genom bättre designade insatser. Men även  verksamheter som möter patienter med färre kontakter har mycket att vinna på att utveckla sin verksamhet i samverkan med patienterna.

På Bouvet har vi lång erfarenhet av att förbättra det vi kallar kundresan. Dessutom har vi stor kunskap om patientmedverkan, vårdens processer och utmaningar. 

Vi tror att vi, genom att slå samman dessa två kompetenser, kan bidra till att patientmedverkan blir mer än bara ett modeord. Vi vill patientmedverkan på riktigt!   

 Och vi vill dela med oss!

Utbildning

Under våren erbjuder vi därför en heldagsutbildning på temat tjänstedesign i vård- och omsorg. 

Utbildningen vänder sig till dig som

  • arbetar med verksamhetsutveckling eller kvalitetsutveckling i din vardag
  • vill inkludera patienterna när verksamheten utvecklas
  • vill veta hur patienterna upplever mötet med din verksamhet

Målet är att du efter avslutad utbildning har både metod och mod att arbeta med patientresan som en naturlig del i utvecklingsarbetet.

Utbildningen äger rum i våra lokaler på Östermalmsgatan 87A. 

Intresserad? Mejla mig för en personlig inbjudan:  gunilla.eriksdotter@bouvet.se