Facebook Pixel

Bouvet vinner nytt avtal med Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ersätter befintligt IT-stöd för hantering av biverkningar och signaler för humanmedicin och veterinärmedicin. Det nya mer anpassade IT-stödet omfattar livscykelhantering av biverkningsrapporter och signalhantering. Avtalet gäller utvecklingsarbetet samt en fyra år lång förvaltningsfas.

”Det känns extra kul med ett projekt av den här karaktären, då vi på Bouvet alltid strävar efter att leverera lösningar som gör världen bättre och helst inte nöjer oss förrän vi ser att vår insats tillför samhället något. Läkemedelsverkets vision, en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa, känns superviktig och relevant även för oss. Det är inspirerande att starta upp det här projektet nu direkt efter sommaren, det kommer bli superkul. Kunden  håller till i min fina hemstad Uppsala, vilket är positivt för oss då vi sedan tidigare har många andra uppdrag i just Uppsala”, säger Per Gidfors, VD på Bouvet i Sverige.


 

Om Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen, med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel.  Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Läkemedelsverket är baserat i Uppsala.

 

Mer information kan erhållas av:

Per Gidfors, VD Bouvet Sverige AB

[email protected] 

Teman