Kristian Fäldt

Bouvet har en väldigt jordnära och personlig kultur

Kristian Fäldt 
18 sep 2017

Jag heter Kristian Fäldt. Jag är IT-konsult i Stockholm med tyngdpunkten på förvaltningsledning och kravledning.

Jag har valt att jobba som konsult för att jag älskar att hitta lösningar till problem tillsammans med människor som har olika perspektiv och olika kompetenser. Det är oerhört tillfredsställande få vara med om att leverera värdefulla lösningar som kommer samhället till nytta.

Men vägen till leveransen är minst lika tillfredsställande; t.ex. när man lyckas få rätt människor med rätt kompetens för utmaningen att prata med varandra och gemensamt hitta den bästa vägen framåt.

På Bouvet får jag förtroendet att växa och utvecklas i den riktning som jag själv tror på. Det finns en mängd verktyg att ta till sin hjälp, men jag tycker att det som utmärker Bouvet är närheten till erfarenheter och kompetens. Bouvet har en väldigt jordnära och personlig kultur som gör det lätt att hitta kollegor som kan ge stöd och tips till utmaningar i sitt uppdrag eller till sin egen utveckling. 

Teman