IMG_1578_teresa
>

Att vara expert betyder att ha koll på detaljerna

13 jun 2018

Vår egen GDPR-expert Kjetil Stallemo kom från Oslo för att vässa oss ytterligare i den nya lagen GDPR. Det var en utbildning vi gärna prioriterade. Som konsultbolag har vi lagt oss steget före, eftersom det är en stor fråga.

När PuL – personuppgiftslagen - trädde i kraft 1998 kunde ingen förutspå den digitala revolutionen. Sedan hände allt och det behövdes en ny lag anpassad till vår verklighet. Resultatet är den lag som Europeiska Unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tagit fram.
 
General Data Protection Regulation (GDPR)förbättrar det lagliga skydd som alla människor har rätt till. Nu måste vi lära oss hur den fungerar. När får man publicera bilder? Hur får man spara personuppgifter? Vad händer med allt material som redan finns?
 
"Dagen innan lagen trädde i kraft lanserade datainspektionen en enkel, upplysande hemsida som kraschade direkt. Många är ute i sista minuter, vilket inte gäller Bovuet", säger Jonna.
 
Kunskap och insikt
 
Som konsulter behöver vi tänka på en hel del inom ramen för GDPS, allt för att våra kunder ska slippa funder om de gör rätt eller fel. Det finns två saker som är nödvändiga för att följa den nya lagen. Kunskap och överblick. 

"Arbetar man som rådgivare, systemutvecklare och UX-desinger har man en viktig roll att spela. Många av våra medarbetare kan redan lagen som ett rinnande vatten. Andra kommer inhämtar just nu mer information", säger Jonna Nordén, VD Bouvet Sverige.
 
Lagen skyddar personlig dataintegritet 
 
"GDPR får konsekvenser för affärerna, eftersom man inte längre får spara personuppgifter som förr. Genom att bygga ett digitalt förtroende kan vi ge bättre service till våra uppdragsgivare", konstatera Kjertil.
 
De senaste veckorna har information från företag och organisationer haglat ner i inkorgen. Långa, svårlästa texter rörande användarvillkor, integritetspolicy och cookiespolicy. Ingen som har internet kan ha undgått hur GDPR förändrar relationen mellan kund och företag.
 
"Den som inte fyllt i eller godkänt formulären, slipper oönskad e-post i framtiden. Om allt fungerar som det ska vill säga. Vi som arbetar som konsulter har en viktig roll att spela", säger Kjertil.
 
Mänsklig rättighet
 
"Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp." 

Artikel 12, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna