IMG_8907

Vi bidrar till ett tryggare och enklare liv

2 maj 2018

Med internets hjälp lever människor i landsbygden ett enklare och tryggare liv. Men tillgången till internet är också en demokratifråga och därmed en viktig del i vårt samhälle.

Var du än bor i Sveriges långa land, ska du kunna läsa läxor, hålla kontakt med din läkare och arbeta hemifrån. Därför har regeringen bestämt att alla ska ha tillgång till ett snabbt bredband 2025.
 
Inte nog med det. Enligt en ny förordning som började gälla 1 Mars ska nivån för grundläggande internet - funktionell tillgång som det heter i lagen - höjas från 1 Mbit till 10 Mbit per sekund. Nu har PTS, Post och telestyrelsen, fått uppdraget att se till så att alla hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. Och vi på Bouvet har fått uppdraget att se till så att ansökningsförfarandet går så smidigt som möjligt.
 
Bouvet har vunnit ett ramavtal med PTS omfattande Systemutvecklingstjänster under 2+1+1 år.
 
Som en del av vårt nya ramavtal med PTS kommer vi bland annat utveckla en e-tjänst, samt ett verksamhetsstöd för att hantera ansökningar för bredband och telefoni inom ramen för den nya förordningen.