Verklighetslabbet - Bouvet Sverige

Verklighetslabbet

Verklighetslabbet är en unik testbädd för innovation, utveckling och forskning inom äldreomsorgen som bedrivs i den dagliga verksamheten. Denna veckans spaning är otroligt intressant!

21 apr 2021

Jag har träffat Sanna Bjälevik-Chronan som är projektledare på Verklighetslabbet som är en del av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Utvecklingsenheten.  

Verklighetslabbet startade som ett projekt delvis finansierat av Vinnova. Projektet hade sin bas på Stureby Vård- och omsorgsboende där Hanne Rönnback är verksamhetschef. Verklighetslabbet gick sedan från projekt till en etablerad verksamhet och driver projekt inom hela äldreomsorgen. En viktig del för att det är så framgångsrikt är att de inkluderar alla aktörer på samma arena. Under den första projektperioden har de haft runt 20 projekt, över 200 studenter och haft ca 30 studiebesök och de har fått internationell uppmärksamhet.  

Det som gör Verklighetslabbet unikt är att det inte är en isolerad testmiljö utan de driver allt i verksamheten direkt med personalen och de äldre. Eftersom de finns tillgängliga löpande över dagarna så blir det en annan kontakt och en annan närhet och en helt annan kommunikation- även korridorsnacket blir värdefullt i det här sammanhanget. När det kommer en entreprenör med en idé så har Sanna rört sig ute i verksamheten och hört sig för om det kan finnas något behov eller några risker med idén. Hon har format projektplaneringen utifrån personalens tankar och åsikter och det värdesätts mycket. Sen arbetar de kontinuerligt med behovsanalyser och då inkluderas personal, de äldre och närstående som tillfrågas direkt, eftersom de är dem som det berörs i det yttersta ledet. Verklighetslabbet arbetar utifrån Design thinking metodiken i allt de gör.  

En testbädd har danscafé på måndagar och alla som får vara med i (även entreprenörerna), där får man se fina möten och vilka resurser som de äldre har.  Under pandemin har det förfarandet fått utgå till förmån för mer digitala kommunikationskanaler.  Sanna är noga med att personal och de äldre är lika viktiga målgrupper i arbetet. Risken är annars att de inte får någon nytta med till exempel en digital lösning om det inte finns en upprättad arbetsmetod som personalen har varit med om att arbeta fram och testat. 

Båda grupperna behövs för att genomföra en hållbar förändring. Entreprenörerna som kommer får testa sina idéer eller prototyper i den dagliga verksamheten och det ger ett stort värde så att de kan utveckla vidare. Produkten eller tjänsten behöver alltså inte vara färdig när den kommer till Verklighetslabbet. Allt som testas i verksamheten stannar inte kvar, det kanske passar bättre på en annan plats så som ett servicehus eller i seniorens hemmiljö.  

De äldre lever upp när de blir tillfrågade och uppmärksammade för att de blir sedda och lyssnade på- det är viktigt. De känner att deras åsikter räknas och blir betydelsefulla och det finns en tacksamhet för att de delar med sig.  Frågan väcks varför inte arbetar fler på detta sätt? Många tror att det tar längre tid, men man vinner tillbaka den tiden i längden. Inom vården och omsorgen hinner man inte alltid stanna upp och det kan delvis bero på organisationen och strukturen.

Sanna undersöker just nu hur strukturen ser ut och har kommit fram till att vi måste se på det med nya ögon från institution till att i stället använda äldrereformen som inte riktigt har fått fäste. Det kommer nya generationer med andra behov som vi måste möta och det är ett arbete som borde ha varit i gång sedan en tid tillbaka.  Sanna berättar om ett projekt som lyfter deras studentsamverkan med studenter som inte arbetar  inom vård och omsorg. De gav en utmaning till mastersstudenter på OpenLab som arbetar inom design thinking.  Det var ett internationellt team som var ute i verksamheten och intervjuade och observerade. Resultatet kan ni läsa om på deras hemsida: Verklighetslabb Stureby (verklighetslabbet.se)  

Innovationsarbete görs aldrig ensamt utan alltid i samverkan med en ledning som har tillit i sitt ledarskap och möjliggör utrymme för nytänkande. Här vill Sanna gärna nämna Leif Kananen, avdelningschef och Evelina Grandell-Rosenlund, enhetschef på Utvecklingsenheten. På hemsidan kan du läsa mer om avslutande och pågående projekt samt kontaktuppgifter. 

Verklighetslabb Stureby (verklighetslabbet.se)

 

----------------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och

omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]