Facebook Pixel

Vård i världsklass kräver patienternas medverkan!

Så heter vår föreläsning på Vitalis i maj. I föreläsningen lyfter vi betydelsen av att ta in patientupplevelsen när vi utvecklar vården och tjänsterna vi erbjuder. Är det verkligen sant att Sverige är nästan världssämst på det?

Men det är också en berättelse om ett nära samarbete mellan kundupplevelse och e-hälsa på Bouvet. Och vad vi tillsammans kan skapa. När vi vågar röra oss lite över gränserna.

När gruppen som arbetar med kundupplevelse och ofta mot mer kommersiella branscher började samarbeta med den grupp som är mer inriktade mot offentlig sektor, e-hälsa och patientsamverkan började det hända grejer på Bouvet.

-I en organisation med korta beslutsvägar och som drivs av innovation och nyfikenhet var det lätt att sätta igång ett gemensamt arbete med att utveckla underlättande verktyg och metoder för patientmedverkan. 

Det är roligt när man kan gå från ord till handling snabbt tycker både Emelie och Gunilla, avdelningsledare på kundupplevelse respektive e-hälsa. 

Under våren har arbetet blivit än mer intensivt då det finns en målbild att ha en digital produkt att visa upp på Vitalis i maj. 

-I år åker vi ner ett stort gäng till Vitalis och tar med oss vår fina patientresemonter som väckte så stort intresse på patientsäkerhetskonferensen i Älvsjö i höstas.

I branscher utanför vården har det länge varit en tradition att involvera slutanvändaren. Vi vet att en bra tjänst utgår från användarnas behov och att skapa tjänster utan att på djupet studera kundernas behov är sedan länge ett förlegat arbetssätt.

Även i vård och omsorg är arbetssättet mer personcentrerat än tidigare men fortfarande finns en ovana att bjuda in patienterna till dialog och i många fall saknas även metoder och konkreta verktyg. Det vill vi gärna ändra på. 

Patientresan är en av flera metoder från tjänstedesign som är lätt att använda i vården. Under året har vi arbetat fram olika verktyg och mallar i syfte att underlätta dialogen med patienter och för att öka förutsättningarna för samskapande av tjänster.

Vi vill gärna bidra till att sänka trösklarna för att bjuda in patienterna till dialog och kommer att bjuda på bra tips även för det i montern. 

Dessutom fyller vi montern med experter på användbarhet och experter på e-hälsa. 

 

Emelie Svartling Stjärnborg, avdelningsledare Kundupplevelse

Emelie har en bakgrund som UX-designer och har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att arbeta användarcentrerat genom att inkludera slutanvändaren i processen. Emelie har en passion för att designa tjänster, upplevelser och lösningar som är enkla och roliga att använda och som ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Gunilla Eriksdotter, avdelningsledare E-hälsa  

Gunilla har en bakgrund som sjuksköterska och mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med e-tjänster, först med uppbyggnaden av 1177 Vårdguiden på telefon och dess Rådgivningsstöd och senare med Nationella kvalitetsregister och Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården. Gunilla är en verksamhetsutvecklare och projektledare med målet om en jämlik hälsa som sin främsta drivkraft.

Föreläsningen ”2841 - Vård i världsklass kräver patienternas medverkan!” har blivit antagen som en del av konferensprogrammet med preliminär tidpunkt 2019-05-22 13:30 - 14:00