IMG_1172
Open Spaces med första sessionens föreslagna diskussionsämnen. Foto: Lea Kovac Beckman © Lea Kovac Beckman
>

UX open 2017 – Sharing is caring

Lea Kovac Beckman 
7 nov 2017

”Vår” egen konferens som vi själva formar och skapar med blixttal, Open Spaces och Fishbowl-debatter för 6:e året i rad! User experience designers och service designers – från juniora till mer seniora – byter erfarenheter och diskuterar olika ämnen eller får hjälp/pepp i hur de kan driva UX-frågor i sin organisation.

Alla dessa människor som delar med sig, hjälper till att bana vägen för andra UX-designers, och ger mitt jobb så mycket mer värde! För mig innebär det en frihetskänsla att jag enklare kan bryta mina invanda mönster och uppfattningar kring vad min roll som UXare kan vara.

UX-kollegor på UX open
Träffade många gamla UX-kollegor. (Här bakom Johanna Andersson och Linnea Jernow som jag jobbade med under mitt uppdrag på Expressen.)

14 blixttal på temat trender och konsekvenser

Jag gillar verkligen blixttal. Ett koncist format rakt på sak. 

Anette Lovas fortsätter att inspirera mig (vi har tidigare jobbat ihop). Denna gång med ett tal kring:

"Hur skapar vi UXare förutsättningar för att göra bra designval och hur inkluderar vi organisationen? Hur arbetar vi tvärfunktionellt i team och i organisationer?”

Hon tog oss igenom sina jobberfarenheter kring överlämningsprocesser – från dokument med tre månaders undersökning utan mer involvering från UX-designern, till något bättre där du som UXare fick i uppgift att följa upp att utvecklare byggde enligt specifikation (ofta wireframes). En s.k sprint 0. Hon frågar sig tveksamt om det levererade något värde.  

Utvecklingen går framåt, fortsätter Anettes tal, och idag jobbar vi i teamet tillsammans med utforskande liksom allt annat. Inga dokument eller möten krävs. Vi jobbar med små iterationer som vi följer upp. Vi involverar våra intressenter. Vi jobbar utifrån både kvalitativ och kvantitativ data och utifrån vilken effekt vi uppnått. 

Jag har själv gjort en liknande resa och är en av de, än så länge alltför få, som kan och uppmuntras att jobba tillsammans i hela teamet med involvering (och engagemang) från våra intressenter – från utforskande till leverans i små iterationer. På i mitt nuvarande uppdrag på Sveriges Television har vi valt att jobba enligt Lean UX i kombination med mobb-utveckling för att uppnå detta. Fantastiskt spännande och utvecklade!

Översiktbild på konferensen under blixtalen
Maria Idebro bidrog med ett humoristiskt blixttal kring "Hur en uselt designad chattbot skrämmer bort dina kunder". Talet var mitt i prick med hög igenkänningsfaktor. 

Richard Whitehands tal "Your app is defective. I want my money back!” var ytterligare ett tal på ett ständigt aktuellt tema. Jag önskar verkligen att vi når dit snart. Att kunna reklamera dålig UX. Då skulle jag slippa sitta här med min ”ganska snygga” mikrovågsugn (som märkligt nog hade bra recensioner) men med så dåligt designad UX att jag fortfarande efter ett år svär över att jag trycker på knapparna i fel ordning.

Open Spaces – 24 diskussioner på ämnet UX

Open Space-diskussioner.
Open Spaces med ett par av diskussionsämnena jag deltog i. 

Ett aktuellt Open space-ämne handlade om trenden att flera designföretag har gått upp i större företag, i syfte att komplettera varandra. En intressant och spännande utveckling. Det jag tog med mig från detta var framförallt att det är svårt att få ihop de olika kulturerna och att det är en mognadsfråga i organisationen om det ska fungera att gå över gränser. Att börja med småsaker och därifrån utveckla samarbeten. Att organisationen måste jobba strukturerat för att sammanföra personer och kompetenser över tid. En reflektion är också att förväntningar är viktiga. Ett företag som vet att det är ”svårt” har förmodligen det lättare än de som utgår från att sammanslagningen eller förflyttningen är lätt och okomplicerad.

Open spaces med diskussion kring ”Så säljer du in din design/idé/förslag”.
Open spaces med diskussion kring ”Så säljer du in din design/idé/förslag”.

Ett mer tidlöst diskussionsämne handlade om att dela med sig kring hur du bättre säljer in din design, idé eller förslag. Några värdefulla tips jag fick med mig var:

  • Inled med att skapa trygghet.
  • Powerposes. (Det finns en bra TED-talk på temat.)
  • Tro på det du ska sälja in.
  • Alliera med andra innan mötet.
  • Förbered kunden innan. Det underlättar för kunden att ta beslut.
  • Ge ett bra beslutsunderlag.

Fishbowl på temat trender och konsekvenser

Ämnen som diskuterades i fishbowl-panelen var bland annat: ”Vem är det vi bygger för och varför?”, "En etisk kod snarare än ett UX-manifest?” (i samband med det ansvar vi som UXare har) och "Kan vi som UXare leda diskussionen och sprida i organisationen?”.

Den sista frågan är för mig den mest utmanande och svåra. Minimikravet för kunna driva UX-frågor i en organisation, enligt min erfarenhet, är att identifiera personer att alliera sig med för att lyckas och att orka driva diskussionen. Och det underlättar helt klart om ledande personer i en organisation har insikter kring varför vi bör och tjänar på att stödja ett UX-arbetete.

Fishbowl med paneldiskussioner .
Fishbowl – en person in i diskussionen och en annan måste lämna plats.

En hyllning till alla som delar med sig

UX open är den enda konferens för UX-designers här i Sverige (så vitt jag vet) som vi skapar och styr själva helt utan sponsorer. Utan oss och några eldsjälar med energi att dra igång det hela så kan denna typ av konferenser inte existera. Tack Martin Christensen (huvudorganisatör) och till alla som hjälpt till att bidra och dela med sig! Jag ser fram emot nästa upplaga av UX open med förhoppning om att den orkar leva vidare många år framöver i en form eller annan.

Bild på några av de som hjälpt till under dagen.
Martin Christensen och UX-truppen :)