Att lyssna och vara intresserad är min styrka som ledare

Här kommer fjärde och sista delen av i serien som fokuserar på chefer inom hälso-och sjukvård. Jag har träffat Sara som bland annat berättar om hur det är att leda under kris.

Sara Eklöf- Enhetschef på Ersta hospice

Klicka på taggarna för att läsa mer om var och hur vi använder samma ämne och teknik

Sara är utbildad sjuksköterska och när hon arbetade i fält med organisationen Läkare utan gränser hade hon en ledarroll. Där väcktes intresset för att vara ledare och för att fortsätta att utveckla sina ledarskapsegenskaper. När hon kom hem berättade hon det för sin chef och fick då en enhetsledarroll. Det var för 15 år sedan och på den linjen har hon fortsatt sedan dess. 

sara.jpg

"Det roligaste med att vara chef är att ha en grupp att leda och se det bästa i varje medarbetare och lyfta dem" 

Det gör hon genom att lyssna aktivt på varje enskild medarbetare men utan att tappa ett helhetsperspektiv. För att uppnå det kan man inte sitta på avstånd utan måste vara nära där verksamheten bedriver vården. Att vara nyfiken och lära känna medarbetarna är viktigt för Sara men hon har en känsla av att inte alltid räcka till för det eftersom man som enhetschef i vården ofta har stora grupper (Sara har 35 medarbetare som hon är chef över och lika många timanställda). Sara försöker vara aktiv i sina inofficiella möten och hon tycker om regelbundna personalmöten för att föra dialoger. Det är viktigt att förmedla till sin personal att man är tillgänglig för dem och att hon alltid har sin dörr öppen. 

Styrkan i hennes ledarskap beskriver hon i att hon inte har ett absolut kontrollbehov utan kan släppa eller delegera vissa administrativa arbetsuppgifter utan att det skapar en allt för stor stress. Det är ett sätt att överleva i tider när annat behöver prioriteras. Hennes viktigaste arbetsuppgift är att se till att hennes medarbetare har en okej arbetsmiljö men när tiden inte räcker till kan det skapa en frustration. Det tror jag att många chefer inom vården kan känna igen sig i.  

Att leda i kris

Under den akuta fasen av Covid- 19 pandemin var det många i personalen som blev sjuka och många blev oroliga vilket ställde höga krav på ledarskapet att finnas till hands. De bedrev vård av covidpatienterna med kohortvård. Eftersom den palliativa vården även innefattar nära relationer till de närstående var tufft när de hade besöksförbud. Sara berättar om att de hade några fina videomöten mellan närstående och den personen som var i livet slut och att det skapade en känsla av närvaro. När de startade upp Covidvården fick de en form av adrenalinkick, de var mitt i en kris som måste hanteras här och nu. De skapade riktlinjer och såg till att hålla sig stenhårt till detta. De kände sig taggade, hade täta möten och avstämningar och hela gruppen var ett sammansvetsat team. Men när krisen blev långvarig och inte gick över som man hade önskat, kom tröttheten över dem. De har haft en trött och lite sliten period precis som resten av vården.

Nu börjar de hitta tillbaka till sina hospice-rutiner men i modifierade former då covid och restriktioner fortfarande behöver sätta sin prägel på det dagliga arbetet. Det handlar nu om att lära sig hitta nya vägar att arbeta palliativt och det blir på många sätt bra! digitala lösningar och riktade insatser är lärdomar de tar med sig framåt och kommer fortsätta med.

Sara tar med sig att det närvarande ledarskapet blir än mer viktigt i en krissituation. Hon ser ett behov att efteråt reflektera över vad som verkligen är viktigt i en sådan här situation och hur de hanterade det. 

Sara har sedan en kort tid tillbaka slutat på Ersta för att prova på nya utmaningar. Lycka till!!!

 

 

-------------------------------------------------

Om Karin spanar

Karin E4.jpg

Karin spanar är en intervjuserie på temat verksamhetsutveckling i vård och omsorg. Jag som spanar heter Karin Evenholt och jag är en projekt- och förbättringsledare som har arbetat med verksamhetsutveckling inom sjukvårdsorganisationer i många år. Sedan augusti 2020 jobbar jag som verksamhetskonsult på Bouvet. 

I Karin spanar låter jag min nyfikenhet leda mig. Jag söker upp andra som gjort eller försöker göra förbättringar inom vård och omsorg. Vad är det de gör, varför och hur? 

Vill du vara en del av min spaning eller har tips på spännande förbättringsprojekt som pågår därute. Tveka inte att kontakta mig! [email protected]